Pēdējā pārbaude: 03/04/2019

Piekļuve finansējumam

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Šī vietne jums paskaidros, kā pieteikties Eiropas Savienības atbalstītiem aizdevumiem un riska kapitālam.

Lai meklētu finansējuma iespējas, izvēlieties valsti.

Kā tas darbojas?

Kas ir tiesīgs saņemt ES finansējumu?

ES finansējumu var iegūt visa veida un lieluma uzņēmumi, kas pārstāv jebkuru nozari, tostarp individuālie uzņēmēji, jaunuzņēmumi, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī lielie uzņēmumi. Ir pieejams dažādu veidu finansējums: aizdevums uzņēmējdarbības attīstībai, mikrofinansējums, garantijas, riska kapitāls. Katru gadu ES atbalsta vairāk nekā 200 000 uzņēmumu.

Kā tas darbojas?

Lēmumu piešķirt ES finansējumu pieņem vietējās finanšu iestādes, piemēram, bankas, riska kapitāla ieguldītāji vai privātie investori jeb tā dēvētie komerceņģeļi. Pateicoties ES atbalstam, vietējās finanšu iestādes var uzņēmumiem piešķirt papildu finansējumu.

Precīzus finansēšanas nosacījumus — summu, termiņu, procentu likmi un maksu — nosaka šīs finanšu iestādes. Sazinieties ar kādu no vairāk nekā 1000 finanšu iestādēm, lai uzzinātu vairāk.

Jūsu tiesības uz kredītiestādes atbildi

Jums ir tiesības saņemt informāciju no kredītiestādēm par to, kāpēc tās atteikušas kreditēšanu. Tas var jums palīdzēt izprast savu finansiālo stāvokli un uzlabot iespējas saņemt finansējumu nākotnē. Izmantojiet savas tiesības un atsaucieties uz ES Kapitāla prasību regulas 431. pantu.

ES fondi

Programma COSME

  • Garantijas galvenokārt aizdevumiem līdz EUR 150 000 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
  • Pašu kapitāls (augšanas un paplašināšanās posmā)

Programma InnovFinfrdeen ("Apvārsnis 2020")

  • Aizdevumi un garantijas inovatīviem uzņēmumiem
  • Pētniecības un izstrādes projektu finansēšana
  • Pašu kapitāls (agrīnā posmā un sākumposmā)

MVU instrumentsen piedāvā finansējumu un apmācības atbalstu inovatīviem MVU (1. posms — koncepcija un pamatotības novērtējums, 2. posms — demonstrējumi, tirgus replikācija un pētniecība un izstrāde, 3. posms — komercializācija).

Radošā Eiropaen

  • Aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem kultūras un radošajās nozarēs

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

  • Mikroaizdevumi līdz EUR 25 000 mikrouzņēmumiem un mazāk aizsargātām personām, kas vēlas izveidot vai paplašināt mikrouzņēmumu
  • Investīcijas līdz EUR 500 000 sociālajiem uzņēmumiem

Eiropas strukturālie un investīciju fondifrdeen (ESI fondi)

  • Aizdevumi, garantijas, pašu kapitāla finansējums vai dotācijas uzņēmumiem

Atbalstu sniedz no ES līdzfinansētajām daudzgadu programmām.

Eiropas Investīciju bankadefrplen un Eiropas Investīciju fondsen

  • Aizdevumi uzņēmējdarbības attīstībai, mikrofinansējums, garantijas un riska kapitāls

Saistītās tēmas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: