Pēdējā pārbaude: 04/05/2021

Piekļuve finansējumam

Šī vietne jums palīdzēs pieteikties Eiropas Savienības atbalstītiem aizdevumiem un piekļūt ES atbalstītām riska kapitāla programmām.

Izvēlieties savu valsti, lai meklētu finansējuma iespējas.

Izvēlieties valsti

Kā tas darbojas?

Kas ir tiesīgs saņemt ES finansējumu?

ES piedāvā finansējumu visu veidu uzņēmumiem, neatkarīgi no nozares vai lieluma: pašnodarbinātajiem, jaunuzņēmumiem, mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī lieliem uzņēmumiem. Finansējuma iespējas ir dažādas: aizdevumi uzņēmumiem, mikrokredīti, garantijas, riska kapitāls. Katru gadu ES atbalsta vairāk nekā 200 000 uzņēmumu.

Kā tas darbojas?

Lēmumu piešķirt ES finansējumu pieņem vietējās finanšu iestādes (bankas, riska kapitāla ieguldītāji vai privātie investori jeb tā dēvētie komerceņģeļi utt.). Pateicoties ES atbalstam, vietējās finanšu iestādes var uzņēmumiem piešķirt papildu finansējumu.

Precīzus finansēšanas nosacījumus (summu, termiņu, procentu likmi, izmaksas) nosaka pašas finanšu iestādes. Šos fondus var piedāvāt vairāk nekā 1000 finanšu iestādes: sazinieties ar kādu no tām, lai uzzinātu vairāk.

Jūsu tiesības saņemt informāciju par kredītu

Jums ir tiesības prasīt no kredītiestādēm, lai tās izskaidro savu lēmumu par kredīta piešķiršanu. Šī informācija var jums palīdzēt izprast savu finansiālo stāvokli un uzlabot iespējas saņemt finansējumu nākotnē. Izmantojiet šīs tiesības, atsaucoties uz ES Kapitāla prasību regulas 431. pantu.

Kā tas darbojas

ES fondi

Programma COSME

  • Garantijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem aizdevumiem galvenokārt līdz 150 000 eiro.
  • Pašu kapitāls (augšanas un paplašināšanās posmā)

Programma InnovFinfrdeen ("Apvārsnis 2020")

  • Aizdevumi un garantijas inovatīviem uzņēmumiem
  • Pētniecības un izstrādes projektu finansēšana
  • Pašu kapitāls (izveides un sākumposmā)

EIP instruments "Accelerator"en (instruments par labu MVU) piedāvā finansējumu un apmācības atbalstu inovatīviem MVU (1. posms: koncepcija un pamatotības novērtējums; 2. posms: demonstrējumi, tirgus replikācija un pētniecība un izstrāde, 3. posms: komercializācija)

Radošā Eiropaen

  • Aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem kultūras un radošajās nozarēs

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

  • Mikroaizdevumi līdz 25 000 eiro mikrouzņēmumiem un neaizsargātām personām, kas vēlas izveidot vai paplašināt mikrouzņēmumu
  • Investīcijas līdz 500 000 eiro sociālajiem uzņēmumiem

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi)

  • Aizdevumi, garantijas, pašu kapitāla finansējums un dotācijas.

Atbalstu sniedz no ES līdzfinansētajām daudzgadu programmām.

Eiropas Investīciju bankadefrplen un Eiropas Investīciju fondsen

  • Aizdevumi uzņēmumiem, mikrokredīti, garantijas un riska kapitāls.

Eiropas Garantiju fonds (EGF)defren

EGF ir garantiju fonds, ko ES dalībvalstis izveidojušas, reaģējot uz Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma ekonomisko ietekmi; tas nodrošina, ka MVU, vidēji liela kapitāla uzņēmumiem un korporācijām iesaistītajās dalībvalstīs ir pietiekama likviditāte, lai pārvarētu strauji plašumā ejošo krīzi.

Digitālās pārveides finansējums

Programmas COSME aizdevumu garantiju mehānisms atbalsta MVU digitālās pārveides projektu finansēšanu visās ekonomikas nozarēs neatkarīgi no uzņēmumu pašreizējā digitalizācijas līmeņa.

Ja esat uzņēmums, kas meklē iespējas saņemt finansējumu, skatiet mūsu datubāzi, lai redzētu, kādas iespējas jums ir pieejamas.

Ja jūs esat finanšu starpnieks, kas piedalās COSME digitalizācijas izmēģinājuma projektā, lūdzu, pārejiet uz COSME digitalizācijas anketu. Skatiet EIF portāluen papildu informācijai par COSME atbalstu MVU digitalizācijai.

Paziņojums par privātumu — finanšu starpniekiPDF dokuments

Saistītās tēmas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Padomi par ES noteikumiem, kas attiecas uz jūsu uzņēmumu / Atrisiniet problēmas ar valsts iestādi

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību , piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla .

Citi palīdzības dienesti

Kopīgot šo lapu: