Paskutinį kartą tikrinta 2019-04-03

Finansavimas

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Ši svetainė jums padės kreiptis dėl Europos Sąjungos remiamų paskolų ir rizikos kapitalo.

Pasirinkite šalį, kurioje norite ieškoti finansavimo galimybių.

Kaip tai veikia?

Kas gali gauti ES finansavimą?

ES finansavimą gali gauti bet kokio dydžio ir sektoriaus visų rūšių įmonės, įskaitant verslininkus, startuolius, labai mažas įmones, mažąsias ir vidutines įmones ir didesnes įmones. Galima gauti įvairų finansavimą: paskolų, mikrofinansavimą, paskolų garantijų ir rizikos kapitalo. Kasmet ES paremia per 200 000 įmonių.

Kaip tai veikia?

Sprendimą teikti ES lėšų priims vietos finansų įstaiga, pavyzdžiui, bankas, rizikos kapitalo įmonė arba neformalus investuotojas. Šios finansų įstaigos gaudamos ES paramą gali įmonėms teikti papildomą finansavimą.

Šios įstaigos nustato ir tikslias finansavimo sąlygas – sumą, trukmę, palūkanų normas ir mokesčius. Daugiau informacijos suteiks bet kuri iš daugiau kaip 1 000 finansų įstaigų.

Jūsų teisė į informaciją apie sprendimą dėl kredito

Turite teisę gauti iš kredito įstaigos informacijos apie jos priimtą sprendimą dėl kredito. Tai gali padėti jums suprasti savo finansinę būklę ir įgyti daugiau galimybių gauti finansavimą ateityje. Naudokitės savo teise ir remkitės ES kapitalo reikalavimų reglamento 431 straipsniu.

ES lėšos

Programa COSME

  • Mažųjų ir vidutinių įmonių paskolų (daugiausia iki 150 000 EUR) garantijos
  • Kapitalas (augimo ir plėtros etapais)

Programa „InnovFin"frdeen („Horizontas 2020")

  • Paskolos ir garantijos novatoriškoms įmonėms
  • Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų finansavimas
  • Kapitalas (ankstyvuoju ir veiklos pradžios etapais)

Pagal MVĮ priemonęen novatoriškoms MVĮ teikiamos finansavimo ir konsultavimo paslaugos (1 etapas: koncepcija ir įvykdomumas, 2 etapas: demonstravimas, pateikimas rinkai, moksliniai tyrimai ir plėtra, 3 etapas: komercializacija).

Programa „Kūrybiška Europa"en

  • Paskolos kultūros ir kūrybos sektorių mažosioms ir vidutinėms įmonėms

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI)

  • Mikrokreditai iki 25 000 EUR labai mažoms įmonėms ir pažeidžiamiems asmenims, norintiems steigti ar plėtoti labai mažą įmonę
  • Iki 500 000 EUR vertės investicijos į socialines įmones

Europos struktūriniai ir investicijų fondaifrdeen (ESI fondai)

  • Paskolos, garantijos, nuosavo kapitalo finansavimas arba dotacijos įmonėms

Parama teikiama pagal ES bendrai finansuojamas daugiametes programas.

Europos investicijų bankasdefrplen ir Europos investicijų fondasen

  • Verslo paskolos, mikrofinansavimas, paskolų garantijos ir rizikos kapitalas

Susijusios temos

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Paramos verslui vietos punktas - Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: