Tarkistettu viimeksi: 03/04/2019

Rahoitus

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

Tältä sivustolta löytyy tietoa EU:n tukeman laina- ja riskipääomarahoituksen hakemisesta.

Saat tietoa rahoitusmahdollisuuksista napsauttamalla haluamaasi maata.

Miten se toimii?

Kuka voi saada EU:n rahoitusta?

Rahoitusta on tarjolla kaikentyyppisille yrityksille koosta tai toimialasta riippumatta (yrittäjät, startup-yritykset, mikroyritykset, pk-yritykset ja suuret yritykset). Rahoitusvaihtoehtoja on monia erilaisia: lainoja, mikrorahoitusta, takauksia ja riskipääomarahoitusta. EU antaa joka vuosi tukea yli 200 000 yritykselle.

Miten se toimii?

Päätöksen EU:n rahoituksen tarjoamisesta tekevät paikalliset rahoituslaitokset ja sijoittajat, kuten pankit, pääomasijoittajat tai bisnesenkelit. EU:n tuen ansiosta paikalliset rahoituslaitokset voivat antaa lisärahoitusta yrityksille.

Kyseiset rahoituslaitokset määrittävät rahoituksen tarkat ehdot – määrän, laina-ajan, koron ja maksut. Jos haluat lisätietoja, yli 1 000 rahoituslaitosta on valmiina vastaamaan kysymyksiisi.

Oikeus luottoa koskevaan palautteeseen

Sinulla on oikeus saada luottolaitoksilta palautetta niiden tekemästä luottopäätöksestä. Palaute auttaa sinua hahmottamaan omaa taloudellista tilannettasi ja parantamaan mahdollisuuksiasi saada rahoitusta tulevaisuudessa. Käytä oikeuttasi vetoamalla vuonna 2013 annetun EU:n vakavaraisuusasetuksen 431 artiklaan.

EU-rahoitus

COSME-ohjelma

  • Takauksia pk-yrityksille lähinnä enintään 150 000 euron suuruisia lainoja varten
  • Pääomarahoitusta (kasvu- ja laajentumisvaihe).

InnovFin-ohjelmafrdeen (Horisontti 2020)

  • Lainoja ja takauksia innovatiivisille yrityksille
  • Tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitusta
  • Pääomarahoitusta (käynnistys- ja alkuvaihe).

Pk-yrityksille kohdennettu välineen tarjoaa rahoitusta ja valmennustukea innovatiivisille pk-yrityksille (vaihe 1: konsepti ja toteutettavuus, vaihe 2: demonstrointi, markkinareplikointi ja T&K, vaihe 3: kaupallistaminen).

Luova Eurooppaen

  • Lainoja kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille ja keskisuurille yrityksille.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI)

  • Enintään 25 000 euron mikrolainoja mikroyrityksille ja heikossa asemassa oleville henkilöille, jotka haluavat perustaa mikroyrityksen tai kehittää sellaista.
  • Enintään 500 000 euron investoinnit sosiaalisiin yrityksiin.

Euroopan rakenne- ja investointirahastotfrdeen (ERI-rahastot)

  • Lainoja, takauksia, oman pääoman ehtoista rahoitusta tai avustuksia liiketoiminnalle.

Tukea myönnetään EU:n yhteisrahoittamista monivuotisista ohjelmista.

Euroopan investointipankkidefrplen ja Euroopan investointirahastoen

  • Yrityslainoja, mikrorahoitusta, takauksia ja riskipääomarahoitusta.

Muita vastaavia aiheita

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: