Viimati ajakohastatud: 08/05/2019

Rahastamisvõimalused

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Alates 30. märtsist 2019 lõpetatakse kõigi ELi õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriik otsustavad ühehäälselt kaheaastast läbirääkimiste perioodi pikendada. Lisateave õiguslike tagajärgede kohta ettevõtjatele:

Sellelt veebisaidilt leiate abi Euroopa Liidu toetusega laenude ja riskikapitali taotlemisel.

Valige rahastamisvõimaluste leidmiseks riik.

Kuidas see toimib?

Kes sobib ELi rahastamise jaoks?

ELi rahastust saab taotleda mis tahes suuruses ja valdkonda kuuluvatele mitmesugust liiki ettevõtetele, sealhulgas ettevõtetele, idufirmadele, mikroettevõtetele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja suurettevõtetele. Võimalik on taotleda mitut tüüpi rahastamist: ärilaenud, mikrorahastus, tagatised ja riskikapital. EL toetab igal aastal enam kui 200 000 ettevõtet.

Kuidas see toimib?

Otsuse anda ELi rahalisi vahendeid teevad kohalikud finantseerimisasutused, näiteks pangad, riskikapitali andjad või äriinglitest investorid. Tänu ELi toetusele saab kohalik finantsasutus pakkuda ettevõtetele täiendavat rahastamist.

Täpsed rahastamistingimused – summa, kestus, intressimäärad ja teenustasud – sõltuvad finantsasutustest. Täpsema info saamiseks on teil võimalus võtta ühendust ühega enam kui tuhandest finantsasutusest.

Õigus saada krediidiasutustelt tagasisidet

Teil on õigus saada krediidiasutustelt nende otsuste kohta tagasisidet. See aitab teil aru saada oma finantsseisundist ja parandada võimalusi tulevikus rahastamist saada. Kasutage oma õigust ja viidake kapitalinõuete määruse artiklile 431.

ELi fondid

COSME programm

  • Tagatised väikeste või keskmise suurusega ettevõtete kuni 150 000 euro suurustele laenudele
  • Omakapital (kasvu- ja laienemisetapp)

Programm InnovFinfrdeen („Horisont 2020")

  • Laenud ja tagatised uuenduslikele ettevõtetele
  • Teadus- ja arendusprojektide rahastamine
  • Omakapital (varajane ja käivitusetapp)

VKEde rahastamisvahendisten saab katta uuenduslike VKEde rahastamist ja töötajate juhendamist (1. etapp: teostatavus; 2. etapp: tutvustamine, turule viimine ning teadus- ja arendustegevus; 3. etapp: turustamine).

Programm „Loov Euroopa"en

  • Laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kultuuri- ja loomesektoris

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

  • Kuni 25 000 euro suurused mikrolaenud mikroettevõtjatele ja haavatavatele isikutele, kes soovivad mikroettevõtet alustada või arendada
  • Kuni 500 000 euro suurused investeeringud sotsiaalsetesse ettevõtetesse

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidfrdeen

  • Laenud, tagatised, omakapitali kaudu rahastamine või toetused ettevõtetele

Toetusi antakse mitmeaastaste programmide kaudu, mida kaasrahastab EL.

Euroopa Investeerimispankdefrplen ja Euroopa Investeerimisfonden

  • Ärilaenud, mikrorahastus, tagatised ja riskikapital

Isikuandmete kaitse põhimõtted - Finantsvahendajad

Seonduvad teemad

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: