Senest tjekket: 30/06/2020

Adgang til finansiering

På dette site kan du få hjælp til at søge om lån og risikovillig kapital med støtte fra EU.

Vælg et land for at søge efter finansieringsmuligheder.

Sådan fungerer det

Hvem kan søge om EU-finansiering?

EU-finansiering er til rådighed for alle størrelser og typer virksomheder inden for alle brancher – også iværksættere, start-ups, mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og større virksomheder. Der findes en bred vifte af finansieringsmuligheder: erhvervslån, mikrofinansiering, garantier og venturekapital. Hvert år støtter EU mere end 200 000 virksomheder.

Sådan fungerer det

Beslutningen om at yde EU-finansiering træffes af et lokalt finansieringsinstitut som f.eks. en bank, venturekapitalist eller business angel-investor. Takket være EU-støtten kan de lokale finansieringsinstitutter yde supplerende finansiering til virksomheder.

De nøjagtige finansieringsbetingelser – beløb, løbetid, rentesats og gebyrer – fastlægges af disse finansieringsinstitutter. Kontakt et af de mere end 1 000 finansieringsinstitutter for at få mere at vide.

Din ret til feedback om kreditbeslutningen

Du har ret til at få feedback fra kreditinstitutterneom deres kreditbeslutning. Dette kan øge din forståelse af din finansielle situationog forbedre dine chancer for at opnå finansiering i fremtiden. Benyt dig af denne ret, og henvis til artikel 431 i EU-forordningen om kapitalkrav.

EU-midler

COSME-programmet

  • Garantier til små og mellemstore virksomheder for lån, hovedsageligt op til 150 000 euro
  • Egenkapital (vækst- og ekspansionsfasen)

Innovfin-programmetfrdeen (Horisont 2020)

  • Lån og garantier til innovative virksomheder
  • Finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter
  • Egenkapital (tidlig fase og etableringsfase)

Gennem SMV-instrumentet EIC Acceleratoren ydes der støtte og vejledning til innovative SMV'er (fase 1: konceptudvikling og feasibility, fase 2: demonstration, markedsintroduktion og FoU og fase 3: kommercialisering).

Et Kreativt Europaen

  • Lån til små og mellemstore virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer

Det europæiske program for beskæftigelse og social innovation (EaSI)

  • Mikrolån på op til 25 000 euro til mikrovirksomheder og sårbare personer, der ønsker at starte eller udvikle en mikrovirksomhed
  • Investeringer på op til 500 000 EUR til sociale virksomheder

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene)

  • Finansiering eller tilskud gennem lån, garantier og egenkapital til virksomheder.

Der ydes støtte fra flerårige programmer, der medfinansieres af EU.

Den Europæiske Investeringsbankdefrplen og Den Europæiske Investeringsfonden

  • Erhvervslån, mikrofinansiering, garantier og venturekapital

Finansiering af den digitale omstilling

COSME-lånegarantifaciliteten støtter finansieringen af SMV'ers digitale omstillingsprojekter i alle sektorer af økonomien, uanset deres nuværende digitaliseringsniveau.

Hvis du er på udkig efter finansieringsmuligheder til din virksomhed, kan du i vores database se, hvilke muligheder der findes.

Hvis du er finansiel formidler og deltager i COSME's digitaliseringspilotprojekt, beder vi dig gå til COSME's spørgeskema om digitalisering. Besøg EIF-portalen, hvis du vil vide mere om, hvordan COSME støtter digitaliseringen af SMV'er.

Databeskyttelseserklæring for finansielle formidlere

Relaterede emner

Offentlige høringer

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få råd om, hvilke EU-regler der gælder for din virksomhed / løs problemer med en offentlig myndighed

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: