Bo och resa
Senast kontrollerat: 12/04/2019

Redovisning för små- och mikroföretag

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Du är enligt lag skyldig att sammanställa en årsredovisning. Aktiebolag med verksamhet i EU måste oberoende av storlek alltid upprätta en årsredovisning och skicka den till det relevanta landets bolagsregister.

Om du är egenföretagare eller har ett bolag med obegränsat ansvar, t.ex. ett enmans- eller handelsbolag, omfattas ditt företag inte av EU:s regler. Kontrollera i så fall vad som gäller i ditt land.

Förenklade regler för småföretag

Om du har ett mindre företag (högst 50 anställda), består din årsredovisning i de flesta fall bara av en balansräkning, en resultaträkning och några standardnoter. En del EU-länder kräver dessutom en revisions- och en förvaltningsberättelse.

Ännu enklare regler för mikroföretag

Ett mikroföretag är ett företag som uppfyller minst två av följande kriterier två år i rad (en del länder har lägre gränsvärden):

Beroende på i vilket land du har ditt företag kan följande gälla för mikroföretag:

EU-länder som för närvarande tillämpar de förenklade redovisningsreglerna

(Senaste uppdatering: mars 2019)

EU-land Förenklad redovisning och undantag från rapporteringsskyldigheter för mikroföretag och små- och medelstora företag
Österrike Jade
Belgien Ja
Bulgarien Ja
Kroatien Ja
Cypern Ja
Tjeckien Nej

Danmark

Nej
Estland Nej
Finland Nej
Frankrike Ja
Tyskland Ja
Grekland
Ungern Ja (mikroföretag)hu
Island Ja
Irland Ja
Italien Ja
Lettland
Litauen Ja
Luxemburg Ja
Malta Ja
Nederländerna Nej
Norge Ja
Polen Ja
Portugal Jaen
Rumänien Ja
Slovakien Ja
Slovenien
Spanien Ja (mikroföretag)
Sverige Nej
Storbritannien Jaen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: