Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 12/04/2019

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych stanowi obowiązek prawny. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością każdej wielkości prowadzące działalność gospodarczą w UE muszą sporządzać sprawozdania finansowe i składać je do odpowiednich krajowych rejestrów przedsiębiorstw.

Działalność osób samozatrudnionych lub prowadzących firmę z nieograniczoną odpowiedzialnością, taką jak firma jednoosobowa lub spółka jawna, nie jest regulowana przepisami UE. W takim przypadku należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju. W tym celu należy skontaktować się z właściwymi organami w kraju UE, w którym prowadzi się działalność.

Proste zasady dla małych przedsiębiorstw

W przypadku małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 50 pracowników) w większości przypadków wystarczy przedstawić sprawozdania finansowe, które składają się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz podstawowych not wyjaśniających. Niektóre kraje UE mogą również wymagać przeprowadzenia audytu i przedstawienia sprawozdania z działalności.

Jeszcze prostsze zasady dla mikroprzedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo jest uznawane za mikroprzedsiębiorstwo, jeżeli przez dwa kolejne lata spełnia co najmniej dwa z następujących kryteriów (w niektórych przypadkach kraje UE mogą ustalić niższe limity):

W zależności od kraju, w którym firma ma siedzibę, w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw stosuje się następujące uproszczenia:

Kraje UE stosujące obecnie uproszczone zasady rachunkowości

(ostatnia aktualizacja: marzec 2019 r.)

Kraj UE Czy przepisy zezwalają na sporządzanie uproszczonych sprawozdań finansowych i przewidują zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego w przypadku mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorstw?
Austria Takde
Belgia Tak
Bułgaria Tak
Chorwacja Tak
Cypr Tak
Czechy Nie

Dania

Nie
Estonia Nie
Finlandia Nie
Francja Tak
Niemcy Tak
Grecja -
Węgry Tak (mikroprzedsiębiorstwa)hu
Islandia Tak
Irlandia Tak
Włochy Tak
Łotwa -
Litwa Tak
Luksemburg Tak
Malta Tak
Holandia Nie
Norwegia Tak
Polska Tak
Portugalia Taken
Rumunia Tak
Słowacja Tak
Słowenia -
Hiszpania Tak (mikroprzedsiębiorstwa)
Szwecja Nie
Wielka Brytania Taken

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: