Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 30/11/2018

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych to nie tylko obowiązek prawny – prowadzenie bieżącej ewidencji wpływów i wydatków pozwala monitorować kondycję finansową swojej firmy. Spółki akcyjne, które prowadzą działalność gospodarczą w UE, niezależnie od ich wielkości, muszą opracowywać sprawozdania finansowe i składać je do odpowiednich krajowych rejestrów przedsiębiorstw.

Działalność osób samozatrudnionych lub prowadzących firmę z nieograniczoną odpowiedzialnością nie jest regulowana przepisami UE. W takim przypadku należy sprawdzić przepisy, które zostały ustalone przez poszczególne kraje UE.

Proste zasady dla małych przedsiębiorstw

Jeżeli prowadzisz małą firmę (zatrudniającą nie więcej niż 50 pracowników), na sprawozdanie finansowe składają się tylko bilans, rachunek zysków i strat oraz kilka uwag wyjaśniających. Dane państwo członkowskie może ponadto wymagać przeprowadzenia audytu i przedstawienia sprawozdania z zarządzania.

Jeszcze prostsze zasady dla mikroprzedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorstwa:

Państwa członkowskie mogą jednak ustalić niższe limity. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, jakie limity stosuje się w danym kraju.  Jeśli przez dwa kolejne lata mikroprzedsiębiorstwo nie spełnia dwóch z trzech wyżej wymienionych kryteriów, zastosowanie mają zasady dla małych firm.

W zależności od kraju, w którym firma ma siedzibę, w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw stosuje się następujące uproszczenia:

Unijne prawo pozwala na stosowanie uproszczonych zasad, jednak nie wszystkie kraje UE je stosują.

Szukaj według kraju:

Wybierz kraj
  • Portugaliaptenpt
  • Rumuniaroenro
  • Szwecjaseensv
  • Słowacjaskensk
  • Słoweniasi
  • Węgryhuenhu
  • Włochyitenit
  • Zjednoczone Królestwogben
  • Łotwalv

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Powiązane tematy

Prawo UE

Konsultacje publiczne

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: