Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 12/04/2019

Mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu grāmatvedības uzskaite

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Saskaņā ar tiesību aktiem jums ir noteikts par pienākumu sagatavot ikgadējus grāmatvedības pārskatus. Visu lielumu sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, ir jāsagatavo finanšu pārskati un jāiesniedz attiecīgajā valsts uzņēmumu reģistrā.

Ja esat pašnodarbināta persona vai vadāt sabiedrību ar neierobežotu atbildību, piemēram, individuālu uzņēmumu vai pilnsabiedrību, jūsu uzņēmumu nereglamentē ES noteikumi. Šajā gadījumā jums ir jāpārbauda spēkā esošie noteikumi tās ES valsts iestādēs, kurā atrodas jūsu uzņēmums.

Vienkārši noteikumi mazajiem uzņēmumiem

Ja vadāt mazu uzņēmumu (ne vairāk kā 50 darbinieku), vairumā gadījumu jums ir jāsniedz tikai finanšu pārskati, kas sastāv no bilances, peļņas un zaudējumu pārskata un pamata paskaidrojumiem. Atsevišķas ES valstis var arī prasīt revīzijas un vadības ziņojumu.

Mikrouzņēmumiem vēl vienkāršāki noteikumi

Uzņēmumu uzskata par mikrouzņēmumu, ja divus gadus pēc kārtas (dažas ES valstis var noteikt zemākus limitus) tas atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:

Atkarībā no tā, kurā ES valstī ir jūsu uzņēmums, uz mikrouzņēmumiem attiecināmie noteikumi var saturēt šādus elementus:

Vienkāršoti grāmatvedības noteikumi – pārskats pa valstīm

(tabula pēdējo reizi atjaunināta 2019. gada martā)

ES valsts Vienkāršoti pārskati un ziņošanas pienākuma izņēmumi mikrouzņēmumiem un/vai maziem un vidējiem uzņēmumiem
Austrija de
Beļģija
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehija

Dānija

Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija
Ungārija Jā (mikrouzņēmumi)hu
Islande
Īrija
Itālija
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Norvēģija
Polija
Portugāle en
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Spānija Jā (mikrouzņēmumi)
Zviedrija
Apvienotā Karaliste en

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: