Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2019-04-12

Mažųjų ir labai mažų įmonių apskaita

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Tvarkyti apskaitą įpareigojama įstatymu. Bet kokio dydžio ribotos atsakomybės bendrovės, vykdančios verslo veiklą ES, turi rengti finansines ataskaitas ir jas teikti atitinkamam nacionaliniam įmonių registrui.

Jeigu esate savarankiškai dirbantis asmuo arba turite neribotos atsakomybės bendrovę, pvz., individualią įmonę arba tikrąją ūkinę bendriją, jūsų verslas ES taisyklėmis nereglamentuojamas. Tokiais atvejais teirautis, kokios nacionalinės taisyklės taikomos, derėtų ES šalies, kurioje įsteigta jūsų bendrovė, institucijų.

Paprastos taisyklės mažosioms įmonėms

Jeigu turite mažąją įmonę (ne daugiau kaip 50 darbuotojų), dauguma atvejų jums privalomos pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus sudaro tik balansas, pelno ir nuostolių ataskaita ir pagrindiniai paaiškinimai. Kai kurios ES šalys taip pat gali reikalauti audito ir valdymo ataskaitos.

Itin paprastos taisyklės labai mažoms įmonėms

Įmonė laikoma labai maža įmone, jeigu dvejus metus iš eilės ji atitinka bent du iš toliau nurodytų kriterijų (kai kuriais atvejais ES šalys gali nustatyti žemesnes ribas):

Priklausomai nuo to, kurioje ES šalyje įsteigta jūsų įmonė, labai mažoms įmonėms taikomomis itin paprastomis taisyklėmis gali būti numatyta:

Supaprastintas apskaitos taisykles šiuo metu taikančios ES šalys

(Lentelė atnaujinta 2019 m. kovą)

ES šalis Labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms taikoma supaprastinta apskaita ir tam tikros atskaitomybės lengvatos
Austrija Taipde
Belgija Taip
Bulgarija Taip
Kroatija Taip
Kipras Taip
Čekija Ne

Danija

Ne
Estija Ne
Suomija Ne
Prancūzija Taip
Vokietija Taip
Graikija -
Vengrija Taip (labai mažoms įmonėms)hu
Islandija Taip
Airija Taip
Italija Taip
Latvija -
Lietuva Taip
Liuksemburgas Taip
Мalta Taip
Nyderlandai Ne
Norvegija Taip
Lenkija Taip
Portugalija Taipen
Rumunija Taip
Slovakija Taip
Slovėnija -
Ispanija Taip (labai mažoms įmonėms)
Švedija Ne
Jungtinė Karalystė Taipen

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: