Utolsó frissítés:: 12/04/2019

Kis- és mikrovállalkozások pénzügyi beszámolása

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

A vonatkozó jogszabályok értelmében az EU-országban">EU-ban üzleti tevékenységet folytató, korlátolt felelősségű társaságoknak – méretüktől függetlenül – pénzügyi kimutatást kell készíteniük, és azt be kell nyújtaniuk az illetékes tagállami hatóságokhoz.

Ha Ön önfoglalkoztató, vagy korlátlan felelősségű társaságot – például egyszemélyes társaságot vagy általános partnerséget – működtet, vállalkozására nem vonatkoznak az uniós szabályok. Ebben az esetben nézzen utána, mely jogszabályoknak kell eleget tennie abban az EU-országban, ahol a vállalkozás székhelye van.

Egyszerűsített szabályok a kkv-k számára

Ha Ön kisvállalkozást (legfeljebb 50 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozást) működtet, az esetek többségében a pénzügyi beszámolónak csak a következőkből kell állnia: mérleg, eredménykimutatás és alapvető magyarázó megjegyzések. A tagállamok azonban előírhatják a kimutatások ellenőrzését és gazdálkodási jelentés készítését.

Még egyszerűbb szabályok a mikrovállalkozások számára

Egy vállalkozás akkor tekinthető mikrovállalkozásnak, ha két egymást követő évben a következő kritériumok közül legalább kettőnek megfelel (az uniós országok alacsonyabb határértékeket is megállapíthatnak egyik vagy másik követelmény esetében):

A cég székhelye szerinti tagállamtól függően a mikrovállalkozásokra vonatkozó, számottevően egyszerűsített szabályok a következők lehetnek:

Mely uniós országok alkalmaznak jelenleg egyszerűsített elszámolási szabályokat?

(A táblázatot legutóbb 2019. márciusban frissítettük.)

Uniós ország A mikrovállalkozások és/vagy a kis- és középvállalkozások egyszerűsített beszámolót készíthetnek, és bizonyos mentességeket élveznek a jelentéstételi kötelezettségek alól
Ausztria Igende
Belgium Igen
Bulgária Igen
Horvátország Igen
Ciprus Igen
Csehország Nem

Dánia

Nem
Észtország Nem
Finnország Nem
Franciaország Igen
Németország Igen
Görögország
Magyarország Igen (mikrovállalkozások)
Izland Igen
Írország Igen
Olaszország Igen
Lettország
Litvánia Igen
Luxemburg Igen
Málta Igen
Hollandia Nem
Norvégia Igen
Lengyelország Igen
Portugália Igenen
Románia Igen
Szlovákia Igen
Szlovénia
Spanyolország Igen (mikrovállalkozások)
Svédország Nem
Egyesült Királyság Igenen

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Helyi vállalkozástámogatás - Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: