At leve og rejse
Senest tjekket: 12/04/2019

Regnskabsregler for små virksomheder og mikrovirksomheder

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Ifølge lovgivningen skal du aflægge årsregnskab. Aktie- og anpartsselskaber i EU skal uanset deres størrelse udarbejde regnskab og registrere det i det relevante nationale selskabsregister.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller driver en virksomhed med ubegrænset ansvar, f.eks. en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, er din virksomhed ikke reguleret af EU-reglerne. I sådanne tilfælde bør du tjekke de nationale regler med myndighederne i det EU-land, hvor du har din virksomhed.

Enkle regler for små virksomheder

Hvis du driver en lille virksomhed (med højst 50 ansatte), skal du i de fleste tilfælde kun fremlægge en årsopgørelse, der omfatter en balance, en resultatopgørelse og nogle få noter. Visse EU-lande kan derudover stille krav om revision og en beretning fra ledelsen.

Særlig enkle regler for mikrovirksomheder

En virksomhed betragtes som en mikrovirksomhed, hvis den opfylder mindst to af følgende kriterier over to sammenhængende år (i visse tilfælde kan EU-landene fastsætte lavere grænser):

Afhængigt af hvilket EU-land din virksomhed er etableret i, kan de særlig enkle regler for mikrovirksomheder indeholde følgende:

EU-lande, der i øjeblikket anvender forenklede regnskabsregler

(Senest opdateret i marts 2019)

EU-land Forenklede regnskaber og visse undtagelser fra rapporteringskravene, der gælder for mikrovirksomheder og/eller små og mellemstore virksomheder
Østrig Jade
Belgien Ja
Bulgarien Ja
Kroatien Ja
Cypern Ja
Tjekkiet Nej

Danmark

Nej
Estland Nej
Finland Nej
Frankrig Ja
Tyskland Ja
Grækenland -
Ungarn Ja (mikrovirksomheder)hu
Island Ja
Irland Ja
Italien Ja
Letland -
Litauen Ja
Luxembourg Ja
Μalta Ja
Holland Nej
Norge Ja
Polen Ja
Portugal Jaen
Rumænien Ja
Slovakiet Ja
Slovenien -
Spanien Ja (mikrovirksomheder)
Sverige Nej
Storbritannien Jaen

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: