Poslední kontrola: 12/04/2019

Účetnictví malých podniků a mikropodniků

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Podle právních předpisů máte povinnost sestavovat roční účetní závěrku. Podniky s omezeným ručením všech velikostí, které působí v EU (v tomto případě se jedná o 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko), mají povinnost sestavovat soubor finančních výkazů a předkládat je příslušnému obchodnímu rejstříku v daném státu.

Pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou nebo vedete podnik s neomezeným ručením, například společnost s jediným společníkem nebo veřejnou obchodní společnost, vaše podnikání není předpisy EU upraveno. V tomto případě vám doporučujeme si příslušná pravidla zjistit u orgánů státu EU, ve kterém je váš podnik usazen.

Zjednodušená pravidla pro malé podniky

Pokud jste majitelem malého podniku (maximálně 50 zaměstnanců), musíte ve většině případů poskytovat finanční výkazy pouze v podobě rozvahy, výkazu zisku a ztrát a základních vysvětlivek. Některé státy EU mohou také požadovat předložení auditní zprávy a zprávy o činnosti.

Zjednodušená pravidla pro mikropodniky

Podnik je považován za mikropodnik, pokud ve dvou po sobě jdoucích letech splňuje alespoň dvě z následujících kritérií (v některých případech mohou státy EU stanovit nižší limity):

Pravidla pro mikropodniky se v jednotlivých zemích liší. V závislosti na zemi, kde je váš mikropodnik usazen, tak můžete využívat těchto zjednodušených pravidel:

Státy EU, které v současné době uplatňují zjednodušená účetní pravidla

(Poslední aktualizace: březen 2019)

Stát EU Mikropodniky nebo malé a střední podniky mají možnost předkládat zjednodušenou účetní závěrku a jiné výkazy nebo jim byly uděleny výjimky z vykazovací povinnosti
Rakousko anode
Belgie ano
Bulharsko ano
Chorvatsko ano
Kypr ano
Česko ne

Dánsko

ne
Estonsko ne
Finsko ne
Francie ano
Německo ano
Řecko -
Maďarsko ano (mikropodniky)hu
Island ano
Irsko ano
Itálie ano
Lotyšsko -
Litva ano
Lucembursko ano
Malta ano
Nizozemsko ne
Norsko ano
Polsko ano
Portugalsko anoen
Rumunsko ano
Slovensko ano
Slovinsko -
Španělsko ano (mikropodniky)
Švédsko ne
Spojené království anoen

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: