Ultima verificare: 11/06/2019

Normele și standardele de contabilitate

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Standarde internaționale de contabilitate

În baza legislației europene, toate companiile din UE cotate la bursă trebuie să întocmească conturi consolidate respectând un set unic de standarde: Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Majoritatea statelor membre permit utilizarea IFRS și pentru conturile consolidate ale societăților necotate la bursă. În plus, unele state membre au decis să permită sau să impună aplicarea IFRS în cazul situațiilor financiare individuale ale anumitor societăți.

Aceste standarde au fost elaborate de un organism independent de contabilitate, Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB)en , iar apoi au fost adoptate de UE.

Puteți afla mai multe despre normele UE privind raportarea financiară și cerințele în materie de transparență în secțiunea dedicată raportării efectuate de întreprinderi de pe portalul Comisiei Europene.

Norme pentru întreprinderile din afara UE

UE face eforturi în vederea armonizării la nivel internațional a normelor contabile, pentru a permite reducerea costurilor și simplificarea operațiunilor comerciale pentru toate părțile implicate. În acest scop, UE încurajează întreprinderile din țări terțe să își elaboreze rapoartele financiare utilizând Standardele Internaționale de Raportare Financiară sau standarde naționale echivalente.

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: