Ostatnio sprawdzono: 11/06/2019

Reguły i standardy rachunkowości

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Przepisy UE zobowiązują wszystkie unijne spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z jednolitym zestawem globalnych standardów, tzw. międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). W większości krajów UE również w przypadku spółek nienotowanych na giełdzie można stosować MSSF do sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W niektórych krajach jednostkowe sprawozdania finansowe niektórych firm mogą lub muszą opierać się na MSSF .

Standardy te zostały opracowane przez niezależną organizację – Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowościen (ang. International Accounting Standards Board), a następnie przyjęte przez UE.

Więcej informacji na temat przepisów UE dotyczących sprawozdawczości finansowej i wymogów w zakresie przejrzystości można znaleźć na stronie na temat sprawozdawczości przedsiębiorstw w portalu Komisji Europejskiej.

Przepisy dotyczące przedsiębiorstw spoza UE

Aby ograniczyć koszty i uprościć wymianę handlową dla wszystkich zainteresowanych stron, UE dąży do globalnej konwergencji zasad rachunkowości. Robi to poprzez zachęcanie firm spoza UE do sporządzania swoich sprawozdań finansowych w oparciu o MSSF albo w oparciu o krajowe standardy rachunkowości.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: