Wonen en reizen
Laatste controle: 06/12/2018

Regels en standaarden voor de financiële verslaggeving

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Internationale standaarden voor jaarrekeningen

Op grond van de EU-wetgeving moeten alle beursgenoteerde bedrijven in de EU een geconsolideerde jaarrekening opstellen volgens bepaalde regels, de International Financial Reporting Standards (IFRS). De meeste EU-landen staan het gebruik van de IFRS ook toe voor de geconsolideerde jaarrekening van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast hebben sommige EU-landen besloten het gebruik van de IFRS ook toe te staan of voor te schrijven voor de individuele jaarrekeningen van bepaalde ondernemingen.

Deze regels zijn ontwikkeld door een onafhankelijk orgaan, de International Accounting Standards Boarden en daarna goedgekeurd door de EU.

Lees meer over de EU-regels voor financiële verslagen en transparantie in de rubriek Bedrijfsverslagen op de website van de Europese Commissie.

Regels voor bedrijven buiten de EU

Om de internationale handel goedkoper en eenvoudiger te maken, maakt de EU zich sterk voor wereldwijde convergentie van de regels voor jaarrekeningen. Dat doet zij door bedrijven buiten de EU die handelen met EU-bedrijven, aan te moedigen hun jaarrekening ook op te stellen op grond van de International Financial Reporting Standards of equivalente nationale regels.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: