Ħajja u vjaġġar
L-aħħar verifika: 11/06/2019

Ir-regoli u l-istandards tal-kontabbiltà

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Standards internazzjonali tal-kontabilità

Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, il-kumpaniji reġistrati kollha tal-UE għandhom jippreparaw il-kontijiet konsolidati tagħhom skont sett wieħed ta' standards globali - Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS). Fil-maġġoranza tagħhom, l-Istati Membri jippermettu wkoll l-użu tal-IFRS għall-kontijiet konsolidati ta' kumpaniji mhux elenkati. Barra minn hekk, xi Stati Membri ddeċidew li jippermettu jew jeħtieġu l-użu tal-IFRS għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji individwali ta' ċerti kumpaniji.

Dawn ir-regoli huma żviluppati minn entità ta' kontabilità indipendenti, il-Bord għall-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilitàen (IASB), u wara jiġu adottati mill-UE.

Tista' taqra aktar dwar ir-regoli tal-UE dwar ir-rappurtar finanzjarju u r-rekwiżiti ta' trasparenza fit-taqsima Rappurtar ta' kumpanija tal-Portal tal-Kummissjoni Ewropea.

Regoli għal negozji li mhumiex tal-UE

Biex jitnaqqsu l-ispejjeż u l-kumplessità tal-kummerċ għall-partijiet kollha, l-UE qed taħdem lejn konverġenza globali tar-regoli tal-kontabilità. Dan tagħmlu billi tinkoraġġixxi ditti li mhumiex tal-UE li jwettqu kummerċ mal-UE biex jipproduċu r-rapporti finanzjarji tagħhom abbażi tal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju jew l-istandards ekwivalenti tal-kontabilità nazzjonali.

Suġġetti relatati

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Appoġġ għan-negozji lokali - Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Ikkondividi din il-paġna: