Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 06/12/2018

Grāmatvedības uzskaites noteikumi un standarti

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Starptautiskie grāmatvedības standarti

ES tiesību akti paredz, ka visiem biržā kotētajiem ES uzņēmumiem jāsagatavo konsolidētie pārskati atbilstoši vienotam vispārējo standartu kopumam — starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS). Vairumā dalībvalstu pat biržā nekotētajiem uzņēmumiem savos konsolidētajos pārskatos jāievēro IFRS. Turklāt dažās dalībvalstīs ir noteikumi, ka atsevišķi uzņēmumi var izmantot vai tiem obligāti jāizmanto IFRS , sagatavojot savus finanšu pārskatus.

Šos standartus ir izstrādājusi neatkarīga grāmatvedības organizācija Starptautisko grāmatvedības standartu padomeen (IASB), un tos ir pieņēmusi ES.

Vairāk par ES noteikumiem, kas attiecas uz finanšu pārskatu sniegšanas un pārredzamības prasībām, varat lasīt Eiropas Komisijas portāla sadaļā 'Uzņēmumu pārskati'.

Noteikumi ārpussavienības valstu uzņēmumiem

Lai visiem būtu mazāki izdevumi un tirdzniecība noritētu vienkāršāk, ES cenšas panākt grāmatvedības noteikumu saskaņošanu pasaules līmenī. Tā mudina ārpussavienības valstu uzņēmumus, kas tirgojas ar ES, grāmatvedības pārskatu sagatavošanā par pamatu izmantot starptautiskos finanšu pārskatu standartus vai līdzvērtīgus valstu grāmatvedības standartus.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: