Paskutinį kartą tikrinta 2018-12-06

Apskaitos taisyklės ir standartai

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Tarptautiniai apskaitos standartai

Pagal ES teisę visos biržinės ES bendrovės privalo rengti konsoliduotąsias ataskaitas pagal bendrus visuotinius apskaitos standartus – tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Dauguma valstybių narių taip pat leidžia nebiržinėms bendrovėms vadovautis TFAS rengiant konsoliduotąsias ataskaitas. Be to, kai kurios valstybės narės nusprendė leisti arba reikalauti vadovautis TFAS tam tikroms bendrovėms rengiant atskiras finansines ataskaitas.

Šiuos standartus parengė nepriklausoma apskaitos įstaiga – Tarptautinių apskaitos standartų valdybaen (TASV), o po to priėmė ES.

Daugiau informacijos apie ES finansinių ataskaitų taisykles ir skaidrumo reikalavimus galima rasti įmonių ataskaitoms skirtoje Europos Komisijos portalo dalyje.

ES nepriklausančių valstybių įmonėms taikomos taisyklės

Kad sumažėtų visų šalių sąnaudos ir prekiauti būtų paprasčiau, ES siekia visuotinio apskaitos taisyklių suvienodinimo. Ji tai daro skatindama su ES prekiaujančias ES nepriklausančių valstybių įmones finansines ataskaitas rengti remiantis tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais arba jiems lygiaverčiais nacionaliniais apskaitos standartais.

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Paramos verslui vietos punktas - Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: