Последна проверка: 11/06/2019

Счетоводни правила и стандарти

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Международни счетоводни стандарти

Съгласно законодателството на ЕС всички предприятия в Съюза, които са регистрирани на фондовата борса, трябва да съставят консолидираните си отчети в съответствие с единен набор от световни стандарти — Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Повечето държави членки позволяват МСФО да се използват и за консолидираните отчети на дружества, които не са регистрирани на фондовата борса. Освен това някои държави членки са решили да позволят или да изискват използването на МСФО за индивидуалните финансови отчети на определени предприятия.

Тези стандарти се изготвят от независим счетоводен орган — Съвета по международни счетоводни стандартиen (СМСС), след което се приемат от ЕС.

Можете да прочетете повече за правилата на ЕС относно финансовото отчитане и изискванията за прозрачност в раздела за докладването от страна на дружествата на портала на Европейската комисия.

Правила за предприятията от страни извън ЕС

За да се намалят разходите и сложността на търговията за всички участници, ЕС работи за сближаване на счетоводните правила в световен мащаб. Съюзът насърчава фирмите от страни извън ЕС, търгуващи с предприятия от Съюза, да изготвят финансовите си отчети въз основа на Международните стандарти за финансово отчитане или еквивалентни на тях национални счетоводни стандарти.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: