Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 14/05/2018

Etykietowanie energetyczne

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (oznaczona kolorem zielonym) oznacza najmniejsze zużycie, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Kiedy już większość urządzeń danego typu osiągnie zużycie klasy A, obecnie skalę można powiększyć o kolejne trzy klasy: A+, A++ i A+++.

Ze względu na większą efektywność energetyczną wielu produktów, coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Jednak taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów często myląca, dlatego podjęto decyzję o stopniowym wycofaniu jej w ciągu najbliższych sześciu lat. W nowym systemie klasyfikacji wrócimy do pierwotnej skali od A do G (bez klas A+, A++ i A+++). Przez okres przejściowy nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle do starych etykiet, do czasu ich całkowitego wycofania.

Jakie są korzyści?

Etykiety energetyczne umożliwiają konsumentom wybór produktu, który zużywa mniej energii, co pozwala im zaoszczędzić pieniądze. Etykiety mogą również zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w opracowywanie energooszczędnych produktówEnglish.

Które produkty muszą być w ten sposób oznakowane?

Etykiety energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich sprzętów sprzedawanych w UE, w odniesieniu do których istnieje tego rodzaju wymóg (lub przepisy). Informacja o klasie energetycznej musi zostać umieszczona w widocznym miejscu na każdym takim urządzeniu wystawionym w punkcie sprzedaży.

Dlatego firmy produkujące lub importujące sprzęt gospodarstwa domowego muszą sprawdzić, czy spełnia on wymogi określone w odpowiedniej dyrektywie oraz w powiązanych z nią aktach prawnych (zobacz: „Co trzeba zrobić?" poniżej).

Produkty, które wymagają etykiety energetycznej

 • Klimatyzatory
 • Urządzenia do gotowania (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Zmywarki (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Ogrzewacze (pomieszczeń i wody)
 • Lampy (kierunkowe oraz LED)
 • Lampy (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Lampy (fluorescencyjne)
 • Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń
 • Urządzenia chłodnicze (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Urządzenia chłodnicze (sprzęt profesjonalny)
 • Kotły na paliwo stałe
 • Telewizory
 • Suszarki
 • Odkurzacze
 • Systemy wentylacyjne (mieszkalnictwo)
 • Pralki (sprzęt gospodarstwa domowego)

Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu gospodarstwa domowego i innych produktów, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie energii, a potencjalnie również zużycie innych zasobów (tzw. produkty związane z energią). Dyrektywa nie ma zastosowania do produktów używanych ani do środków transportu towarów lub osób.

Co muszę zrobić?

Każdy sprzęt, który firma sprzedaje i dla którego istnieje etykieta, musi zostać opatrzony taką etykietą z informacją o tym, ile zużywa energii. Firma musi również opublikować dokumentację techniczną (zobacz: „Co to są akty delegowane?" poniżej).

Etykiety i informacje o produkcie należy przekazywać dystrybutorom bezpłatnie. Dystrybutorzy muszą umieścić etykietę na urządzeniu tak, aby była widoczna i czytelna.

Etykiety można stworzyć za pomocą internetowej aplikacji Energy Label GeneratorEnglish. Można także skorzystać z modeli etykiet energetycznych w formacie InDesignEnglish .

Co należy zrobić w przypadku sprzedaży internetowej lub katalogowej itp.?

W przypadku sprzedaży na odległość, na przykład przez internet, należy w jakiś sposób udostępnić klientom informacje o produkcie określone w dyrektywie i powiązanych z nią aktach prawnych.

W przypadku sprzedaży przez internet, należy przestrzegać następujących zasad:

 • etykieta energetycznapdfEnglish odpowiadająca reklamowanemu produktowi musi być wyraźnie widoczna (obok ceny produktu)
 • lub jeżeli etykieta energetyczna nie jest pokazana, musi zostać podana klasa energetyczna (przy użyciu zagnieżdżonej strzałkiEnglish, która powinna być linkiem prowadzącym do odpowiedniej etykiety energetycznej).

„Zagnieżdżone strzałki" i etykiety energetyczne można tworzyć za pomocą wymienionych powyżej narzędzi (Energy Label Generator i wzory InDesign).

Co to są akty delegowane?

Akty delegowane dotyczące etykietowania sprzętu gospodarstwa domowego określają, jakie kryteria produkt musi spełniać, aby mógł zostać uznany za zgodny z dyrektywą w sprawie etykietowania produktów. Kryteria te obejmują dotyczą m.in. następujących kwestii:

 • jakie informacje należy udostępnić
 • w jaki sposób produkt ma zostać oznaczony zgodnie ze swoim poziomem zużycia energii
 • gdzie należy umieścić etykietę energetyczną.

Na wyżej wymienionej stronie internetowej zamieszczono również przydatne szablony, które można wykorzystać przy drukowaniu etykiet energetycznych.

W niektórych przypadkach sektor przemysłu przejmuje inicjatywę i sam formułuje dobrowolne uzgodnienia dla danej grupy produktów. Uzgodnienia te mogą w praktyce przyczynić się do szybszej i oszczędniejszej realizacji celów politycznych, niż obowiązkowe wymogi określone przez prawodawców.

Producent musi również sprawdzić, czy produkt jest objęty zakresem europejskich norm dotyczących ekoprojektu i etykiet energetycznych . Normy te pomogą dostosować się do wymogów określonych w dyrektywie.

Informacje

 • Przepisy dotyczące etykietowania energetycznego produktów pdf [47 KB] English

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.