Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 26/01/2018

Tikketti tal-enerġija

It-tikketti tal-enerġija juru kif apparat domestiku jikklassifika fuq skala minn A sa G skont il-konsum tal-elettriku. Klassi A (aħdar) huwa l-aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u l-Klassi G (aħmar) l-inqas. Attwalment - meta ħafna mill-apparat ta' tip partikolari jilħaq il-Klassi A - jistgħu jiżdiedu sa 3 klassijiet oħra mal-iskala: A+, A++ u A+++.

Minħabba titjib fl-effiċjenza tal-enerġija f'ħafna prodotti, aktar u aktar apparat domestiku qed ikun ikklassifikat fi ħdan l-iskali A+, A++ u A+++. Dan wera li kkonfonda lill-konsumaturi b'tali mod li ttieħdet id-deċiżjoni favur it-tneħħija gradwali ta' dawn il-klassifikazzjonijiet matul il-ftit snin li ġejjin. Is-sistema ġdida ta' klassifikazzjoni se tmur lura għall-iskali A sa G (mingħajr A+, A++ u A+++) għalkemm din l-iskala se timxi id f'id bil-gradi attwali għal xi żmien qabel ma jitneħħew progressivament għalkollox.

X'inhuma l-benefiċċji?

It-tikketti tal-enerġija jippermettu l-klijenti jagħżlu prodotti li jaħlu l-inqas u b'hekk jiffrankaw il-flus. It-tikketti għandhom ukoll jinkoraġġixxu lill-kumpaniji biex jiżviluppaw u jinvestu fit-tfassil ta' prodotti effiċjenti fl-enerġijaEnglish.

Liema prodotti jeħtieġu t-tikketti?

It-tikketti tal-enerġija huma obbligatorji għall-apparat domestiku kollu mibjugħ fl-UE li għalih jeżisti rekwiżit (jew regolament) għal tikketta. Dawn għandhom ikunu jidhru b'mod ċar fuq kull apparat fil-punt tal-bejgħ.

Għalhekk jekk tipproduċi jew timporta apparat domestiku kun ċert li tiċċekkja jekk jikkonformax mad-direttiva rilevanti u l-leġiżlazzjoni relatata (ara: "X'għandi nagħmel?" hawn taħt).

Il-prodotti li jeħtieġu t-tikketti tal-enerġija

 • Kundizzjonaturi tal-arja
 • Apparat tat-tisjir (domestiku)
 • Magni tal-ħasil tal-platti (domestiċi)
 • Ħiters (ħiters tal-post u tal-ilma)
 • Bozoz (direzzjonali u bozoz LED)
 • Bozoz (domestiċi)
 • Bozoz (florexxenti)
 • Ħiters tal-post lokali
 • Apparat refriġeranti (domestiku)
 • Refriġerazzjoni (professjonali)
 • Bojlers tal-fjuwil solidu
 • Televixins
 • Magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ
 • Il-magni tat-tindif bil-vakwu
 • Unitajiet ta' ventilazzjoni (residenzjali)
 • Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ (domestiċi)

Id-Direttiva tapplika għal apparat domestiku u kwalunkwe prodotti oħra li x'aktarx għandhom impatt dirett jew indirett fuq il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra potenzjali waqt l-użu, jiġifieri prodotti relatati mal-enerġija. Din ma tapplikax għal prodotti użati jew għall-mezzi tat-trasport ta' persuni jew merkanzija.

X'għandi nagħmel?

Kwalunkwe apparat li tbigħ li għalih teżisti tikketta għandu jkollu tali tikketta li jkun fiha informazzjoni dwar kemm jaħli enerġija. Ikollok ukoll tippubblika dokumentazzjoni teknika (ara: "X'inhuma r-regolamenti delegati?" hawn taħt).

Tikketti u informazzjoni dwar il-prodott għandhom ikunu pprovduti b'xejn lin-negozjanti. Jekk int negozjant, għandek twaħħal it-tikketti sabiex ikunu jidhru u jinqraw sew.

Tista' tagħżel li tiġġenera tikketti tal-enerġija billi tuża l-għodda onlajn Ġeneratur tat-Tikketta tal-EnerġijaEnglish. Tista' wkoll taċċessa l-mudelli tat-tikketta tal-enerġija fil-format InDesignEnglish .

X'jiġri jekk inbigħ il-prodotti tiegħi fuq l-internet, permezz ta' katalgu, eċċ?

Jekk tbigħ mill-bogħod - pereżempju mill-internet - għandek b'xi mod tipprovdi lill-klijenti bl-informazzjoni dwar il-prodott kif spjegat fid-Direttiva u l-leġiżlazzjoni relatata.

Għall-bejgħ fuq l-internet, għandhom jiġu osservati r-regoli li ġejjin:

 • it- tikketta tal-enerġijapdfEnglish li tikkorrispondi għall-prodott reklamat għandha tidher b'mod ċar (ħdejn il-prezz tal-prodott), jew;
 • jekk it-tikketta tal-enerġija ma tidhirx, għandha tintwera l-klassi enerġetika (permezz ta' vleġġaEnglish - li għandha tillinkja mat-tikketta tal-enerġija korrispondenti).

Il-"vleġeġ" u t-tikketti tal-enerġija jistgħu jinħolqu permezz taż-żewġ għodod imsemmija hawn fuq (Ġeneratur tat-Tikketta tal-Enerġija u l-mudelli InDesign).

X'inhuma r-regolamenti delegati?

Ir-regolamenti delegati ghat-tikkettar tal-apparat domestiku jispjegaw liema kriterji l-prodotti tiegħek iridu jissodisfaw biex ikunu konformi mad-Direttiva dwar it-tikkettar enerġetiku. Dawn jinkludu:

 • x'informazzjoni għandek tagħmel disponibbli
 • kif il-prodotti tiegħek għandhom ikunu mmarkati skont il-livell tal-konsum ta' enerġija
 • fejn għandhom jitwaħħlu t-tikketti tal-prodott.

Fil-paġna web b'link hawn fuq, issib ukoll mudelli utli ħafna li tista' tuża biex tistampa tikketti tal-enerġija.

Xi kultant l-industrija tieħu l-inizjattiva tiddefenixxi ftehimiet volontarji għal grupp ta' prodotti speċifiċi. Dawn il-ftehimiet jistgħu jilħqu l-objettivi politiċi b'mod aktar malajr jew b'mod aktar kosteffettiv mir-rekwiżiti obbligatorji.

Għandek tiċċekkja wkoll jekk il-prodott tiegħek hux kopert mill- istandards Ewropej tal-ekodisinn u tat-tikkettar enerġetiku . L-istandards se jgħinuk tikkonforma mad-Direttiva.

Referenzi

 • Leġiżlazzjoni dwar it-tikkettar tal-enerġija pdf [47 KB] English

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri