Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Energiamärgised

Energiamärgised näitavad, milline on seadme energiatõhususe klass (G-st kuni A-ni) vastavalt selle energiatarbimisele. Klass A (roheline) on kõige energiasäästlikum ja klass G (punane) kõige suurema energiatarbimisega. Praegu kehtiva korra kohaselt saab konkreetset tüüpi seadmele, mis on jõudnud klassi A, lisada täiendavalt veel järgmised klassid: A+, A++ ja A+++.

Kuna paljude seadmete energiatõhusus pidevalt paraneb, määratakse klasse A+, A++ ja A+++ üha rohkem. On selgunud, et see süsteem ei ole tarbijate jaoks päris üheselt mõistetav ning seepärast otsustati nende klasside kasutamine lähiaastate jooksul järk-järgult lõpetada. Edaspidi hakatakse uuesti kasutama algset süsteemi, kus klasse on G-st A-ni ilma lisaklassideta A+, A++ ja A+++, mida mõnda aega nende täieliku kõrvaldamiseni veel paralleelselt siiski kasutatakse.

Millist kasu sellest saadakse?

Energiamärgised võimaldavad tarbijatel valida tooted, mis tarbivad vähem energiat ja aitavad seeläbi säästa raha. Märgised võivad ka julgustada ettevõtjaid arendama energiatõhusat tootedisainiEnglish ning sellesse investeerima.

Milliste toodete puhul nõutakse energiamärgist?

Energiamärgised peavad olema kõigil ELis müüdavatel seadmetel, mille suhtes kehtib märgistamisnõue. Need peavad müügikohas olema igal seadmel selgelt esitatud.

Seega kui toodate või impordite majapidamisseadmeid, kontrollige, kas need vastavad kohaldatavale direktiivile ning seotud õigusaktidele (vt ka allpool „Mida pean tegema?").

Tooted, mille puhul on energiamärgis nõutud

 • kliimaseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad keeduseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad
 • ruumi kütteseadmed või veesoojendid
 • suundvalguslambid ja LED-lambid
 • kodumajapidamises kasutatavad lambid
 • luminofoorlambid
 • kohtkütteseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed
 • tööstuslikud külmutusseadmed
 • tahkekütusekatlad
 • televiisorid
 • pesukuivatid
 • tolmuimejad
 • elamuventilatsiooniseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad

Direktiivi kohaldatakse seadmete ja mis tahes muude toodete suhtes, mille kasutamisel on tõenäoliselt otsene või kaudne mõju energia ning muude võimalike ressursside tarbimisele. Neid nimetatakse energiamõjuga toodeteks. Seda ei kohaldata kasutatud toodete või inimeste või kaupade veoks ette nähtud transpordivahendite puhul.

Mida pean tegema?

Märgis peab olema kinnitatud igale teie müüdavale seadmele (mille jaoks on märgis olemas) ning hõlmama teavet selle kohta, kui palju energiat see seade tarbib. Samuti peate esitama tehnilise dokumentatsiooni (vt allpool: „Mis on delegeeritud määrused?")

Märgised ja tootekirjeldus tuleb edasimüüjatele edastada tasuta. Kui olete edasimüüja, peate märgised kinnitama nii, et need oleksid nähtavad ja loetavad.

Teil on võimalus luua energiamärgised elektrooniliselt, kasutades veebirakendust Energy Label GeneratorEnglish. Selleks on olemas INDD-vormingus energiamärgiste vormidEnglish .

Mis saab juhul, kui müün tooteid internetis, kataloogi kaudu jne?

Kui tegelete kaugmüügiga (näiteks interneti vahendusel), peate oma klientidele mingi viisil esitama direktiivi ja seotud õigusaktidega nõutud tootekirjelduse.

Interneti vahendusel toimuva müügi puhul peaksite järgima järgmisi nõudeid:

 • reklaamitaval tootel peab olema tootele vastav ja selgelt nähtav energiamärgispdfEnglish (toote hinna lähedal) või
 • kui energiamärgist ei ole, peab tootele olema märgitud energiaklass (kasutades pesastatult kuvatavat nooltEnglish, mis peaks olema link vastava energiaklassi juurde).

Pesastatult kuvatavaid nooli ja energiamärgiseid saab luua, kasutades kahte eespool nimetatud vahendit (Energy Label Generator ja InDesign-vormid).

Mis on delegeeritud määrused?

Majapidamisseadmete märgistamist käsitlevates delegeeritud määrustes selgitatakse, millistele kriteeriumitele teie toode peab vastama, et see oleks energiamärgistust käsitleva direktiiviga kooskõlas. Kriteeriumid hõlmavad järgmist:

 • millise teabe peate kättesaadavaks tegema;
 • kuidas teie toodet vastavalt selle energiatarbimise tasemele märgistatakse;
 • kuhu tuleb märgised kinnitada.

Eespool esitatud veebisaidilt leiate ka kasulikke vorme, mida saate kasutada oma energiamärgiste väljaprintimiseks.

Teatavatel juhtudel koostab asjaomane tööstusharu omal algatusel konkreetsete tooterühmade puhul vabatahtlikud kokkulepped. Need kokkulepped võivad aidata saavutada poliitikaeesmärke kiiremini või väiksemate kuludega kui kohustuslike nõuete puhul.

Samuti peaksite kontrollima, kas toode on hõlmatud ökodisaini ja energiamärgistuse Euroopa standarditega . Standardid aitavad teil direktiivis kehtestatud nõudeid järgida.

Viited

 • Energiamärgistust käsitlevad õigusaktid pdf [47 KB] English

Avalikud arutelud

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.