Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 14/05/2018

Ενεργειακό σήμα

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Το ενεργειακό σήμα δείχνει την κατάταξη μιας συσκευής στην κλίμακα Α έως G, ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει. Η κατηγορία Α (πράσινη) καταναλώνει τη λιγότερη ενέργεια και η κατηγορία G (κόκκινη) την περισσότερη. Σήμερα - όταν οι περισσότερες συσκευές ενός είδους κατατάσσονται στην κατηγορία Α, μπορούν να προστεθούν μέχρι τρεις επιπλέον κατηγορίες στην κλίμακα: A+, A++ και A+++.

Λόγω της βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης πολλών προϊόντων, όλο και περισσότερες συσκευές κατατάσσονται στις κατηγορίες A+, A++ και A+++. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές. Ως εκ τούτου λήφθηκε η απόφαση να καταργηθούν αυτές οι κατηγορίες κατά τα προσεχή έτη. Το νέο σύστημα κατάταξης θα επιστρέψει στις κατηγορίες από το Α έως το G (χωρίς το A+, A++ και A+++), αλλά θα ισχύει ταυτόχρονα με την τρέχουσα κλίμακα κατηγοριών για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη σταδιακή της κατάργηση.

Ποια είναι τα οφέλη;

Με τη βοήθεια του ενεργειακού σήματος, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέγει λιγότερο ενεργοβόρα προϊόντα και κατά συνέπεια να εξοικονομεί χρήματα. Το σήμα αυτό αποτελεί επίσης κίνητρο για τις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν ενεργειακά αποδοτικά προϊόνταEnglish και να επενδύουν στον σχεδιασμό τέτοιων προϊόντων.

Για ποια προϊόντα απαιτείται ενεργειακό σήμα;

Το ενεργειακό σήμα είναι υποχρεωτικό για όλες τις συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ και για τις οποίες υπάρχει απαίτηση (ή κανονισμός) για τέτοιο σήμα. Πρέπει να τοποθετείται εμφανώς πάνω σε κάθε συσκευή, στο σημείο πώλησης.

Επομένως, αν είστε κατασκευαστής ή εισαγωγέας οικιακών συσκευών βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας και της συναφούς νομοθεσίας (βλ.: «Τι πρέπει να κάνω;» παρακάτω).

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται ενεργειακό σήμα

 • Κλιματιστικά
 • Συσκευές για μαγείρεμα (οικιακές)
 • Πλυντήρια πιάτων (οικιακά)
 • Θερμαντήρες (θερμαντήρες χώρου και νερού)
 • Λαμπτήρες (κατευθυντικοί λαμπτήρες και λαμπτήρες LED)
 • Λαμπτήρες (οικιακοί)
 • Λαμπτήρες (φθορισμού)
 • Τοπικοί θερμαντήρες χώρου
 • Ψυκτικές συσκευές (οικιακές)
 • Ψυκτικές συσκευές (επαγγελματικές)
 • Λέβητες στερεού καυσίμου
 • Τηλεοράσεις
 • Στεγνωτήρια ρούχων
 • Ηλεκτρικές σκούπες
 • Μονάδες εξαερισμού (οικιακές)
 • Πλυντήρια ρούχων (οικιακά)

Η οδηγία εφαρμόζεται στις συσκευές και κάθε άλλο προϊόν που θα μπορούσε να έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων κατά τη χρήση, δηλαδή στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δενεφαρμόζεται σε μεταχειρισμένα προϊόντα ή σε μέσα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων.

Τι πρέπει να κάνω;

Κάθε συσκευή που διατίθεται προς πώληση και για την οποία έχει προβλεφθεί σήμα, πρέπει να φέρει τέτοιο σήμα με πληροφορίες για την ενέργεια που καταναλώνει κατά τη χρήση. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έγγραφα με τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος (βλ: «Τι είναι οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί;» παρακάτω).

Το σήμα και οι πληροφορίες για το προϊόν πρέπει να παρέχονται δωρεάν στους εμπόρους. Αν είστε έμπορος, οφείλετε να φροντίζετε για την τοποθέτηση του σήματος με τρόπο εμφανή και ευανάγνωστο.

Μπορείτε να δημιουργείτε ενεργειακά σήματα χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο Energy Label GeneratorEnglish. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε υποδείγματα ενεργειακών σημάτων σε μορφότυπο InDesignEnglish .

Τι ισχύει όταν πουλάω τα προϊόντα μου ηλεκτρονικά, μέσω καταλόγου κ.λπ.;

Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις εξ αποστάσεως, π.χ. μέσω διαδικτύου, πρέπει να παρέχετε με κάποιο τρόπο στους πελάτες σας τα στοιχεία του προϊόντος τα οποία ορίζει η οδηγία και η σχετική νομοθεσία.

Για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:

 • το ενεργειακό σήμαpdfEnglish που αντιστοιχεί στο διαφημιζόμενο προϊόν πρέπει να τοποθετείται ευκρινώς (κοντά στην τιμή του προϊόντος) ή
 • αν δεν φαίνεται το ενεργειακό σήμα, πρέπει να εμφανίζεται η ενεργειακή κατηγορία (μέσω ένθετου βέλουςEnglish το οποίο αποτελεί και σύνδεσμο που οδηγεί στο αντίστοιχο ενεργειακό σήμα).

Τα «ένθετα βέλη» και τα ενεργειακά σήματα μπορούν να δημιουργηθούν μέσω των δύο προαναφερόμενων εργαλείων (Energy Label Generator και υποδείγματα InDesign).

Τι είναι οι κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμοί;

Οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί για τη σήμανση των οικιακών συσκευών ορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληροί το προϊόν σας προκειμένου να είναι σύμφωνο με την οδηγία για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας. Σ΄αυτά περιλαμβάνονται:

 • οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε στον καταναλωτή
 • ο τρόπος επισήμανσης του προϊόντος ανάλογα με το επίπεδο της κατανάλωσης ενέργειας
 • ο τρόπος τοποθέτησης του σήματος.

Στην αντίστοιχη ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης πολύ χρήσιμα υποδείγματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση του ενεργειακού σήματός σας.

Ορισμένες φορές, η βιομηχανία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σύναψης εθελοντικών συμφωνιών για μια συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων. Οι συμφωνίες αυτές ενδέχεται να οδηγούν στην ταχύτερη επίτευξη των στόχων πολιτικής, ή σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος, απ'ό,τι οι υποχρεωτικές συμφωνίες.

Πρέπει επίσης να ελέγχετε κατά πόσο το προϊόν σας καλύπτεται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης . Τα πρότυπα θα σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε την οδηγία.

Παραπομπές

 • Νομοθεσία για την ενεργειακή επισήμανση pdf [47 KB] English

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές