Navigācijas ceļš

Atjaunināts 26/01/2018

ES ekomarķējums

Ja ražojat preces vai piedāvājat pakalpojumus, kuri, jūsuprāt, izceļas ekoloģiskuma ziņā, varbūt atbilstat prasībām, lai drīkstētu izmantot ES ekomarķējumu. Pašlaik ES ekomarķējums ir vairāk nekā 37 000 preču un pakalpojumu, kurus pārdod ES tirgū. Tas nozīmē, ka tie atbilst stingriem ekoloģiskiem kritērijiem.

ES ekomarķējuma kritēriji ir noteikti dažādām preču un pakalpojumu grupām. Pārbaudiet, vai tie pastāv jūsu precei vai pakalpojumam English .

Priekšrocības

ES ekomarķējums:

  • klientiem un patērētājiem apliecina, ka prece vai pakalpojums atbilst stingriem ekoloģiskiem kritērijiem, tāpēc viņiem ir labs iemesls nosvērties par labu tieši jūsu precei vai pakalpojumam;
  • tiek atzīts visās ES dalībvalstīs, un atbilstību tā prasībām pārbauda neatkarīgi speciālisti;
  • uzlabo jūsu uzņēmuma reputāciju, jo jūs izrādāt vēlmi rūpēties par vidi.

Kā var pieteikties?

Ekomarķējuma iegūšana noris 7 posmos English . Marķējumu piešķir attiecīgā valsts organizācija English (kompetentā iestāde), kas izskata jūsu pieprasījumu.

Maksa

Ir vienreizēja maksa par pieprasījuma izskatīšanu un gada maksa kompetentajai iestādei, kas izskata pieprasījumu.

ES ekomarķējuma pieprasījuma izskatīšanas maksa ir šāda:

  • 200 – 350 eiro mikrouzņēmumiem,
  • 200 – 600 eiro MVU un jaunattīstības valstu uzņēmumiem,
  • 200 – 2000 eiro visiem pārējiem uzņēmumiem.

30 % atlaide pienākas uzņēmumiem, kas reģistrēti Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), bet 15 % atlaidi var saņemt uzņēmumi, kuriem ir ISO 14001 sertifikāts. Abas atlaides nevar apvienot. Ja uzņēmums reģistrēts abās sistēmās, tam dod lielāko atlaidi.

Ir noteikta maksimālā gada maksa par ekomarķējuma izmantošanu:

  • 18 750 eiro mikrouzņēmumiem, MVU un uzņēmumiem un pieprasījuma iesniedzējiem no jaunattīstības valstīm,
  • 25 000 eiro visiem pārējiem uzņēmumiem.

Tā var būt fiksēta vai arī balstīta uz to, cik daudz ES teritorijā ir gadā pārdota attiecīgā prece, kurai piešķirts ES ekomarķējums. Ja maksu aprēķina kā procentuālo daļu no gadā pārdoto preču kopējās vērtības, maksa nedrīkst pārsniegt 0,15 % no minētās vērtības. MVU, mikrouzņēmumiem un pieprasījuma iesniedzējiem no jaunattīstības valstīm gada maksu samazina par vismaz 25 %.

Uzziņām

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.