Navigačný riadok

Aktualizované 19/02/2018

Ekodizajn

Požiadavky na ekodizajn výrobkov

Určité výrobky musia zodpovedať minimálnym požiadavkám týkajúcim sa energetickej účinnosti. Tieto požiadavky sa označujú ako požiadavky na ekodizajn a ich cieľom je znížiť negatívny vplyv výrobku na životné prostredie počas celého jeho životného cyklu.

Pred uvedením takéhoto druhu výrobku na trh EÚ sa musí zabezpečiť, aby výrobok vyhovoval týmto predpisom.

Tieto predpisy sa v súčasnosti vzťahujú na tie druhy výrobkov, ktoré využívajú energiu (kotly, počítače, domáce spotrebiče atď.). Úplný zoznam týchto výrobkov:

Výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky na ekodizajn

Svietidlá pre domácnosti a odvetvie služieb

 • smerové aj nesmerové svetelné zdroje (vrátane zdrojov ultrafialového žiarenia)
 • žiarivky (bez zabudovaného predradníka)
 • výbojky s vysokou svietivosťou
 • predradníky a svietidlá, s ktorými možno prevádzkovať takéto svetelné zdroje

Elektrické prístroje

 • počítače a servery
 • herné konzoly
 • jednoduché/komplexné set-top boxy
 • sieťové zariadenia v pohotovostnom režime
 • televízory

Domáce spotrebiče

 • sporáky a rúry na pečenie
 • umývačky riadu
 • mrazničky
 • chladničky
 • sušičky bielizne
 • práčky
 • vysávače

Vykurovacie a chladiace zariadenia

 • klimatizačné zariadenia
 • vykurovacie telesá
 • pohodové ventilátory
 • vykurovacie telesá
 • priemyselné ventilátory
 • lokálne ohrievače priestoru
 • lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo
 • kotly na tuhé palivo
 • vetracie jednotky
 • ohrievače vody

Ostatné výrobky

 • obehové čerpadlá
 • elektromotory
 • spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime a vo vypnutom stave
 • externé zdroje napájania
 • zobrazovacie zariadenia
 • výkonové transformátory
 • profesionálne chladiace zariadenia
 • vodné čerpadlá

Ak chcete získať informácie o predpisoch týkajúcich sa ekodizajnu špecifických pre jednotlivé druhy výrobkov, odkazy sa nachádzajú v príslušnom oddiele v dolnej časti stránky.

Druhy požiadaviek

V smernici o ekodizajne sa uvádzajú dva druhy požiadaviek.

Osobitné požiadavky

Osobitné požiadavky obsahujú presné hodnoty aj s hranicami hodnôt. Napríklad maximálna spotreba energie alebo minimálne množstvá recyklovaného materiálu použitého vo výrobe.

Všeobecné požiadavky

Vo všeobecných požiadavkách sa nestanovujú žiadne hranice hodnôt, môže sa však požadovať, aby:

 • výrobok bol „energeticky účinný" alebo „recyklovateľný",
 • boli poskytnuté informácie o tom, ako používať a udržiavať výrobok tak, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie,
 • sa vykonávala analýza životného cyklu výrobku s cieľom identifikovať zlepšovateľské a alternatívne konštrukčné riešenia.

Dôsledkom zavedenia nových minimálnych požiadaviek môže byť zákaz predaja všetkých nevyhovujúcich výrobkov v členských štátoch EÚ. Príkladom sú tradičné vláknové žiarovky, ktorých predaj sa postupne ukončoval od roku 2009.

Harmonizované normy

Harmonizované normy sú predpisy prijaté európskymi normalizačnými organizáciami ( CENELECEnglish a CENEnglish).

Využívanie harmonizovaných noriem pomáha zabezpečiť predpoklad zhody. To znamená, že sa predpokladá, že výrobky pri testovaní podľa harmonizovanej normy vyhovujú požiadavkám uvedeným vo vykonávacích opatreniach.

 

Na podporu už prijatých opatrení v oblasti ekodizajnu sa postupne vypracúvajú ďalšie harmonizované normy EÚ.

Národné kontaktné miesta

Ak si želáte ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na národné kontaktné miestaEnglish zodpovedné za vykonávanie smernice o ekodizajne na vnútroštátnej úrovni.

Šetrný k životnému prostrediu

O tom, ako ekodizajn môže pomôcť životnému prostrediu, sa môžete dočítať viac v brožúrke o ekodizajneEnglish.

 

Súvisiace odkazy

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Národné kontaktné miesta pre ekodizajnEnglish

Informácie o smernici, vykonávacích opatreniach a harmonizovaných normách v konkrétnych krajinách