Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Ökodisain

Nõuded ökodisaini tootele

Teatavad tooted peavad vastama energiatõhususe miinimumnõuetele. Neid nimetatakse ökodisaini nõueteks ja nende eesmärk on vähendada negatiivset keskkonnamõju kogu toote olelusringi jooksul.

Enne kui sellist liiki toode lastakse ELi turule, peab olema tagatud selle vastavus asjaomastele eeskirjadele.

Hetkel on selliste eeskirjadega hõlmatud tooteliigid need, mis kasutavad energiat (katlad, arvutid, kodumasinad jne). Vaadake allpool esitatud täielikku loetelu:

Tooted, mis peavad vastama ökodisaini nõuetele

Kodu- ja teenindussektori valgustustooted

 • Suundvalguslambid ja suunamata valgusvooga lambid (sealhulgas ultraviolettkiirgusega lambid)
 • Luminofoorlambid (sisseehitatud liiteseadiseta)
 • Suure valgustugevusega lahenduslambid
 • Liiteseadised ja valgustid, mis töötavad nimetatud lampidega

Elektriseadmed

 • Arvutid ja serverid
 • Mängukonsoolid
 • Lihtsad ja multifunktsionaalsed digimuundurid
 • Ooteseisundis võrguühendusega seade
 • Televiisorid

Kodumasinad

 • Pliidid
 • Nõudepesumasinad
 • Sügavkülmikud
 • Külmutuskapid
 • Pesukuivatid
 • Pesumasinad
 • Tolmuimejad

Kütte- ja jahutusseadmed

 • Kliimaseadmed
 • Soojendid
 • Olmeventilaatorid
 • Soojendid
 • Tööstusventilaatorid
 • Kohtkütteseadmed
 • Tahkekütuse-kohtkütteseadmed
 • Tahkekütusekatlad
 • Ventilatsiooniseadmed
 • Veesoojendid

Muud tooted

 • Ringluspumbad
 • Elektrimootorid
 • Elektrienergia tarbimine ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis
 • Välistoiteallikad
 • Kujutisseadmed
 • Pingetrafod
 • Tööstuslikud külmutusseadmed
 • Veepumbad

Kui soovite lugeda tootepõhiste ökodisaini määruste kohta, vaadake lehekülje allosas viidete osas asuvaid linke.

Nõuete liigid

Ökodisaini direktiiviga on ette nähtud kahte liiki nõuded.

Erinõuded

Erinõudeid kohaldatakse siis, kui konkreetsetele mõõdetavatele väärtustele kehtestatakse piirmäärad või -kogused. Näiteks maksimaalne energiatarbimine või tootmises kasutatavad minimaalsed ringlussevõetava materjali kogused.

Üldnõuded

Üldnõuetega ei kehtestata piirväärtusi, kuid nendega võidakse nõuda, et:

 • toode oleks „energiatõhus" või „ringlussevõetav";
 • esitaksite teavet selle kohta, kuidas teie toodet kasutada ja hooldada, et vähendada sellest tulenevat mõju keskkonnale;
 • viiksite läbi toote olelusringi hindamise, et teha kindlaks alternatiivsed disainivõimalused ja lahendused toote täiustamiseks.

Uute miinimumnõuete kehtestamise tulemuseks võib olla kõigi nõuetele mittevastavate toodete müügi keelustamine ELi riikides. Näide: hõõglambid, mis alates 2009. aastast järk-järgult turult eemaldati.

Ühtlustatud standardid

Ühtlustatud standardid on eeskirjad, mille on vastu võtnud Euroopa standardiorganisatsioonid ( CENELECEnglish ja CENEnglish).

Ühtlustatud standardite kasutamine aitab tagada vastavuseelduse. See tähendab, et tooted on eeldatavalt kooskõlas rakendusmeetmetega hõlmatud nõuetega, kui neid katsetatakse vastavalt ühtlustatud standardile.

 

Järk-järgult kehtestatakse uusi ühtlustatud ELi standardeid, et toetada juba vastu võetud ökodisaini meetmeid.

Riiklikud kontaktpunktid

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust riiklike kontaktpunktidegaEnglish , kes vastutavad ökodisaini direktiivi rakendamise eest riiklikul tasandil.

Keskkonnasõbralikud

Lisateavet selle kohta, kuidas ökodisain saab aidata kaasa keskkonna säästmisele, leiate ökodisaini brošüüristEnglish.

 

Viited

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Ökodisaini alased kontaktpunktid liikmesriikidesEnglish

Teave direktiivi, rakendusmeetmete või ühtlustatud standardite kohta konkreetsetes liikmesriikides