Навигационна пътека

Актуализация 06/12/2017

Екопроектиране

Изисквания за екопроектиране на продуктите

Някои продукти трябва да отговарят на минимални изисквания за енергийна ефективност. Те се наричат изисквания за екопроектиране и целта е да се намали отрицателното въздействие върху околната среда през целия жизнен цикъл на продукта.

Преди да пуснете този вид продукт на пазара на ЕС трябва да гарантирате, че той отговаря на тези правила.

Видовете продукти, които понастоящем са обхванати от тези правила, са продуктите, използващи енергия (бойлери, компютри, домакински уреди и др.). Можете да видите пълния списък по-долу:

Продукти, които трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране

Продукти за осветление в домакинството и в сектора на услугите

 • Насочени и ненасочени лампи (включително с ултравиолетово лъчение)
 • Луминесцентни лампи (без вграден баласт)
 • Газоразрядни лампи с висок интензитет
 • Баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи

Електрически уреди

 • Компютри и сървъри
 • Конзоли за видеоигри
 • Обикновени/сложни телевизионни приставки
 • Режим на готовност за оборудване, свързвано към мрежа
 • Телевизионни приемници

Домакински уреди

 • Готварски печки
 • Миялни машини
 • Фризери
 • Хладилници
 • Сушилни машини
 • Перални машини
 • Прахосмукачки

Устройства за отопление и охлаждане

 • Климатизатори
 • Нагреватели
 • Вентилатори за разхлаждане
 • Нагреватели
 • Промишлени вентилатори
 • Локални отоплителни топлоизточници
 • Локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво
 • Водогрейни котли на твърдо гориво
 • Вентилационни агрегати
 • Бойлери

Други продукти

 • Циркулационни помпи
 • Електрически двигатели
 • Консумация на електроенергия в режим „в готовност" и режим „изключен"
 • Външни електрозахранващи устройства
 • Оборудване за получаване на изображения
 • Силови трансформатори
 • Професионални хладилни уреди
 • Водни помпи

Ако искате да се запознаете с конкретни правила за екопроектиране за даден продукт, използвайте връзките в справочния раздел в дъното на страницата.

Видове изисквания

В директивата за екопроектирането са предвидени два вида изисквания.

Специфични изисквания

При специфичните изисквания се посочват измерени стойности и ограничения, като например максимално потребление на енергия или минимални количества рециклирани материали, които трябва да се използват при производството.

Общи изисквания

При общите изисквания не се посочват гранични стойности, но може да се изисква:

 • продуктът да бъде „енергийно ефективен" или „годен за рециклиране"
 • да предоставяте информация как да се използва и поддържа продуктът, за да бъде въздействието му върху околната среда сведено до минимум
 • да извършите анализ на жизнения цикъл на продукта, за да установите алтернативни възможности за проектиране и решения за усъвършенстване.

Въвеждането на нови минимални изисквания може да доведе до забрана на продажбата в страните от ЕС на всички неотговарящи на изискванията продукти. Пример за това са лампите с нажежаема жичка, които от 2009 г. постепенно се изтеглят от пазара.

Хармонизирани стандарти

Хармонизираните стандарти са правила, приети от европейските органи за стандартизация ( CENELECEnglish и CENEnglish).

Използването на хармонизирани стандарти спомага за осигуряване на презумпция за съответствие. Това означава, че когато продуктите се изпитват в съответствие с хармонизиран стандарт, се предполага, че те отговарят на изискванията, обхванати от мерки за изпълнение.

 

Постепенно се изготвят допълнителни хармонизирани стандарти на ЕС в подкрепа на приетите досега мерки за екопроектиране.

Национални звена за контакт

За повече информация можете да се свържете с националните звена за контактEnglish , отговарящи за прилагането на директивата за екопроектирането на национално равнище.

Екологосъобразни

Прочетете брошурата за екопроектиранетоEnglish, за да научите повече за това как то допринася за опазване на околната среда.

 

Още по темата

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Национални центрове за връзка за екопроектиранетоEnglish

Информация за директивата, мерките за изпълнение и хармонизираните стандарти в отделните страни.