Nazadnje pregledano: 31/10/2019

Kontakt

Službe za pomoč

Vprašanja o EU

Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11

E-pošta

Informacijski centri po državah

Nasveti glede pravil EU, ki se uporabljajo za vaše podjetje, in reševanje težav z javnimi organi

Pošljite poizvedbo ali pritožbo

Pomoč in svetovanje za podjetja

Podporne storitve za podjetjaEnglish

Potrošniška vprašanja

Evropski potrošniški centri po državahEnglish

Pravice potnikov

Pravice potnikov v letalskem prometu

Pravice potnikov v železniškem prometu

Težave z zavarovalnico ali banko v tujini

Zunajsodne pritožbe glede zavarovalnice ali banke

Pravice iz dela in socialne varnosti

Evropski zaposlitveni svetovalec

Pristojni oddelki

Evropska komisija
GD Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
Služba za storitve za notranji trg
B-1049 Bruselj
BELGIJA