Navigačný riadok

Kontakt

Poradenské služby

Otázky o EÚ

Telefónne číslo – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informačné centrá vo vašej krajine

Poradenstvo o pravidlách EÚ týkajúcich sa vašej spoločnosti / riešenie sporov s verejným orgánom

Odoslanie otázky alebo sťažnosti

Pomoc a poradenstvo pre podnikateľov

Požiadajte o podporu pre podnikateľovEnglish

Spotrebiteľské záležitosti

Pomoc a poradenstvo poskytované európskym spotrebiteľským centrom vo vašej krajineEnglish

Práva cestujúcich

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Problémy s poisťovňami alebo bankami v zahraničí

Mimosúdne sťažnosti na poisťovne alebo bankyDeutschfrançaisEnglish

Práca a práva na sociálne zabezpečenie

Kontaktujte európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti

Zodpovedné útvary

Európska komisia
GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Single Market Service Center (servisné centrum pre jednotný trh)
B-1049 Brusel
BELGICKO