Tarkistettu viimeksi: 26/03/2021

Yhteydenotot

Neuvontapalvelut

Kysy EU:n toiminnasta

Puhelin – 00 800 6 7 8 9 10 11

Sähköposti

EU-tiedotuspisteet maittain

Yrityksiin sovellettavia EU-sääntöjä koskevaa neuvontaa / Apua viranomaisasiointiin liittyvien ongelmien ratkaisuun

Tee tiedustelu tai valitus

Käytännön tietoa ja neuvoja yrityksille

Yritysten tukipalvelutEnglish

Kuluttaja-asiat

Kysy Euroopan kuluttajakeskukseltaEnglish

Matkustajien oikeudet

Lentomatkustajien oikeudet

Junamatkustajien oikeudet

Ongelmat vakuutuslaitosten tai pankkien kanssa

Tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja riidanratkaisumenettelyt

Työ ja sosiaaliturvaoikeudet

Ota yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaan

Sivustoista vastaavat yksiköt

Euroopan komissio
Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta pääosasto
Single Market Service Centre
B–1049 Bryssel
BELGIA