Viimati ajakohastatud: 26/03/2021

Kontaktid

Abiteenistused

Küsimused ELi kohta

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-post

Teabekeskused teie riigis

Küsige nõu teie ettevõtte suhtes kehtivate ELi õigusnormide kohta / Lahendage probleemid riigiasutusega

Esitage päring või kaebus

Abi ja nõuanded ettevõtjatele

Küsige ettevõtlusalast abiEnglish

Tarbijaküsimused

Saage abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuseltEnglish

Reisijate õigused

Lennureisijate õigused

Rongireisijate õigused

Probleemid kindlustusandjate või pankadega välismaal

Kohtuvälised kaebused seoses kindlustusandjate või pankadega

Töötamine ja sotsiaalkindlustusõigused

Pöörduge Euroopa töönõustaja poole

Vastutav osakond

Euroopa Komisjon
Finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturud peadirektoraat
Ühtse turu abiteenistus
B-1049 Brüssel
BELGIA