Senest tjekket: 26/03/2021

Kontakt

Hjælpetjenester

Spørgsmål om EU

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informationscentre i dit land

Få råd om, hvilke EU-regler der gælder for din virksomhed/løs problemer med en offentlig myndighed

Indgiv en forespørgsel eller klage

Hjælp og rådgivning til virksomheder

Få erhvervsstøtteEnglish

Forbrugerspørgsmål

Det europæiske forbrugercenter i dit hjemlandEnglish

Passagerrettigheder

Passagerrettigheder ved flyrejser

Passagerrettigheder ved togrejser

Problemer med forsikringsselskaber eller banker i udlandet

Udenretslige klager over forsikringsselskaber eller banker

Arbejds- og socialsikringsrettigheder

Kontakt en europæisk beskæftigelsesrådgiver

Ansvarlige afdelinger

Europa-Kommissionen
GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'e
Single Market Service Center
B-1049 Bruxelles
Belgien