Senast kontrollerat: 26/03/2021

Om webbplatsen

Ditt Europa är en EU-webbplats som ska hjälpa dig att göra saker i andra europeiska länder – utan krångel eller onödig byråkrati.

Du kanske vill flytta, bo, studera, arbeta, handla eller bara resa utomlands. Eller ditt företag kanske funderar på att bedriva verksamhet utomlands.

Som medborgare i ett EU-land eller Island, Liechtenstein eller Norge har du vissa rättigheter. Men om ett land inte ännu inte har infört all relevant EU-lagstiftning kanske de inte alltid respekteras.

Det här hittar du på Ditt Europa

Vilka länder och nationaliteter gäller informationen?

Informationen riktar sig i första hand till EU-medborgare och deras familjer (även anhöriga från länder utanför EU).

I de flesta fall gäller de EU-rättigheter som beskrivs på Ditt Europa alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Noge.

Ibland gäller de också Schweiz – men inte alltid. Schweiz har skrivit på en del överenskommelser med EU, men inte alla.

På varje sida framgår det vilka länder eller nationaliteter som informationen gäller.

Vem ansvarar för innehållet?

Informationen på Ditt Europa kommer från EU-kommissionens olika avdelningar och kompletteras med information från myndigheterna i de berörda länderna.

Webbplatsen är indelad i två avdelningar:

I avsnitten om privatpersoner kan du läsa om vad andra EU-invånare har råkat ut för. Exemplen bygger på verkliga historier, men personernas namn och nationalitet har ändrats.

Språkpolicy

Ditt Europa finns på alla officiella EU-språk utom iriska.

Det är dock inte säkert att alla sidor har hunnit att översättas till ditt språk.

Information om ett visst land finns oftast på det landets officiella språk och på engelska.

EU-kommissionen kan dock inte påverka externa webbplatsers språkpolicy.

Länka till Ditt Europa

Om du vill länka till Ditt Europa ber vi dig att följa vår policy för länkar:

Vi kontrollerar regelbundet att dina länkar följer vår policy.

Gör reklam för Ditt Europa

Om du vill göra reklam för Ditt Europa kan du använda vårt pr-material som finns på flera språk.

Skydd av personuppgifter

Ditt Europa respekterar användarnas personliga integritet och följer samma regler för skydd av personuppgifter som gäller för hela europa.eu.

De rådgivningstjänster som Ditt Europa hänvisar till kan ha särskilda regler. Du får i så fall information om detta.