Ostatnio sprawdzono: 26/03/2021

Informacje o tej stronie

Portal Twoja Europa ma być pomocny w różnych sytuacjach, z jakimi możesz mieć do czynienia w innych krajach UE . Pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych kłopotów i formalności administracyjnych.

Dotyczy to np. takich sytuacji jak: przeprowadzka czy podróż do innego kraju, prawo pobytu, podjęcie studiów lub pracy czy też po prostu robienie zakupów za granicą. Portal zawiera też informacje dla firm prowadzących działalność za granicą.

Jako obywatel UE – lub obywatel Islandii, Liechtensteinu czy Norwegii – masz określone prawa, które obowiązują również poza Twoim krajem. Może się jednak okazać, że prawa te nie zawsze są przestrzegane, kiedy dany kraj nie wdrożył jeszcze w pełni odpowiednich przepisów UE.

Jakie informacje są dostępne na tych stronach?

Portal Twoja Europa oferuje:

Kraje i obywatele, których dotyczą te prawa

Portal opracowano przede wszystkim z myślą o obywatelach UE i ich rodzinach (w tym członkach rodzin z krajów spoza UE).

Z reguły prawa przedstawione w portalu Twoja Europa obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii.

W niektórych przypadkach przepisy UE obowiązują również w Szwajcarii.

Na każdej stronie portalu Twoja Europa wyraźnie wskazano, dla których krajów lub których obywateli przeznaczone są zamieszczone w nim informacje.

Autorzy portal

Informacje w portalu Twoja Europa są przygotowywane przez odpowiednie służby Komisji Europejskiej i uzupełniane o treści udostępnione przez odpowiednie urzędy w poszczególnych krajach.

Portal składa się z dwóch części:

Część dla obywateli zawiera liczne przykłady wzięte z życia codziennego, przy czym wszystkie podane nazwiska i obywatelstwa są fikcyjne.

Wersje językowe

Portal Twoja Europa zawiera informacje we wszystkich językach urzędowych UE, z wyjątkiem irlandzkiego.

Może się jednak zdarzyć, że niektóre treści nie są dostępne w wybranym przez użytkownika języku, ponieważ nie zostały jeszcze przetłumaczone.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów będą publikowane w miarę możliwości w języku urzędowym danego kraju, a także w języku angielskim.

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za politykę językową stosowaną na stronach zewnętrznych.

Linki do portalu Twoja Europa

Przy zamieszczaniu linków do stron portalu Twoja Europa należy przestrzegać poniższych zasad.

Regularnie sprawdzamy, czy linki prowadzące do naszego portalu spełniają wymienione powyżej zasady.

Promocja portalu Twoja Europa

Do popularyzacji portalu Twoja Europa można wykorzystać nasze wielojęzyczne materiały promocyjne.

Ochrona prywatności

Portal Twoja Europa przestrzega zasad poszanowania prywatności użytkowników i ochrony danych osobowych, które obowiązują na stronach portalu Europa.

W przypadku korzystania z usług pomocy dostępnych za pośrednictwem portalu Twoja Europa użytkownik zostanie szczegółowo poinformowany o stosowanej polityce prywatności.