Ħajja u vjaġġar
L-aħħar verifika: 27/05/2020

Dwar dan is-sit web

L-Ewropa Tiegħek huwa sit imfassal biex jgħinek tagħmel affarijiet f'pajjiżi oħra tal-Ewropa – biex tevita l-inkonvenjenzi u l-burokrazija żejda.

Dan jista' jfisser li tmur tgħix, tistudja, taħdem, tixtri f'pajjiż ieħor jew sempliċiment tivvjaġġa. Jew, jekk kumpanija, tagħmel in-negozju barra.

Bħala ċittadin tal-UE – jew ċittadini tal-Islanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja – għandek ċerti drittijiet f'dawn l-oqsma. Iżda dawn id-drittijiet mhux dejjem jiġu osservati meta pajjiż ikun għadu ma implementax bis-sħiħ il-liġi relevanti tal-UE.

X'informazzjoni nista' nsib fis-sit?

L-Ewropa tiegħek joffri:

Pajjiżi / nazzjonalitajiet koperti

L-informazzjoni f'dan is-sit hija mmirata l-aktar għaċ- ċittadini tal-UE u l-familji tagħhom (inklużi membri tal-familja li ma jkunux mill-UE).

F'bosta każi, id-drittijiet tal-UE spjegati fl-Ewropa Tiegħek japplikaw għall- pajjiżi kollha li huma fl-UE kif ukoll l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja.

Xi kultant, id-drittijiet tal-UE japplikaw ukoll għall- Isvizzera – iżda mhux dejjem, għax l-Isvizzera nkitbet f'xi ftehimiet mal-UE imma mhux f'kollha.

Kull paġna tal-Ewropa Tiegħek telenka preċiżament il-pajjiżi jew nazzjonalitajiet li tkun tapplika għalihom l-informazzjoni.

L-awturi tas-sit

L-informazzjoni fl-Ewropa Tiegħek tiġi pprovduta mid-dipartimenti rilevanti tal- Kummissjoni Ewropea u komplimentata b'kontenut provdut mill-awtoritajiet ta' kull pajjiż kopert.

Is-sit fih 2 taqsimiet:

It-taqsima dwar iċ-ċittadini tipprovdi eżempji bbażati fuq esperjenzi veri ta' ċittadini tal-UE. L-ismijiet u n-nazzjonalitajiet kollha huma fittizji.

Lingwi

L-Ewropa Tiegħek joffri informazzjoni bl- ilsna uffiċjali kollha tal-UE – ħlief l-Irlandiż.

Madankollu, xi kultant u għal xi kontenut, tista' ma ssibx il-lingwa favorita tiegħek għax inkunu qed nistennew it-traduzzjoni.

Informazzjoni dwar pajjiżi speċifiċi tingħata, fejn dan ikun possibbli, bil-lingwa/i uffiċjali ta' dak il-pajjiż u bl-Ingliż.

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-politika tal-lingwa tas-siti web esterni.

Biex tagħmel link għal L-Ewropa Tiegħek

Meta toħloq link għal L-Ewropa Tiegħek, jekk jogħġbok kun konformi ma' din il-politika:

Niċċekkjaw regolarment jekk il-links ikunux konformi ma' din il-politika.

Il-promozzjoni ta' L-Ewropa Tiegħek

Jekk tixtieq tippromwovi L-Ewropa Tiegħek, tista' tuża l- materjal promozzjonali multilingwi.

Politika ta' privatezza

L-Ewropa Tiegħek timxi mal-privatezza tal-utent u r- regoli dwar il-ħarsien tad-dejta li jmexxu s-sit web Europa.

Jekk tuża s-servizzi ta' għajnuna li huma aċċessibbli permezz ta' L-Ewropa Tiegħek, tiġi mgħarraf dwar id-dettalji speċifiċi tal-politika ta' privatezza tagħhom.