Paskutinį kartą tikrinta 2021-03-26

Apie svetainę

Jūsų Europa" – tai ES svetainė, skirta padėti jums kitose Europos šalyse išvengti nepatogumų ir biurokratizmo.

Šioje svetainėje pateiktos žinios jums gali praversti persikraustant į kitą šalį, joje gyvenant, studijuojant, dirbant, apsiperkant ar tiesiog keliaujant, o jei esate įmonė, – užsiimant verslu užsienyje.

Kaip ES, Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis, šiose srityse turite tam tikrų teisių. Bet jų gali būti ne visada paisoma, kai šalis dar nėra visapusiškai įgyvendinusi atitinkamų ES teisės aktų.

Kokios informacijos rasite svetainėje Jūsų Europa?

Kurių šalių informacija pateikiama ir kokių šalių piliečiams ji skirta?

Šioje svetainėje pateikta informacija skirta visų pirma ES piliečiams ir jų šeimoms (taip pat šeimos nariams iš ES nepriklausančių šalių).

Dauguma atvejų svetainėje „Jūsų Europa" aprašytas ES teises turi visų ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos piliečiai.

Kai kurios ES teisės galioja ir Šveicarijoje, bet ne visos, nes Šveicarija su ES yra susitarusi tik dėl dalies nuostatų.

Kiekviename svetainės „Jūsų Europa" puslapyje yra tiksliai nurodyta, kurioms šalims ir kurių šalių piliečiams taikoma jame pateikta informacija.

Svetainės autoriai

Informaciją apie svetainę „Jūsų Europa" teikia atitinkami Europos Komisijos padaliniai, o jiems padeda kiekvienos susijusios šalies institucijos.

Svetainę sudaro 2 dalys:

Piliečiams skirtoje dalyje pateikiami tikra ES piliečių patirtimi grindžiami pavyzdžiai. Visi vardai ir pilietybės išgalvoti.

Kalbos

Svetainės „Jūsų Europa" informacija teikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis, išskyrus airių.

Tačiau kartais gali atsitikti, kad informacijos savo pasirinkta kalba nerasite, nes ji dar verčiama.

Informacija apie konkrečias šalis, kai tik įmanoma, bus pateikiama tos šalies oficialiąja (-osiomis) kalba (-omis) ir anglų kalba.

Europos Komisija nėra atsakinga už išorės svetainių kalbų politiką.

Nuorodos į svetainę „Jūsų Europa"

Teikdami nuorodas į svetainę „Jūsų Europa" turėtumėte laikytis toliau išdėstytų nuostatų.

Mes reguliariai tikriname, ar jūsų nuorodos į šią svetainę šias nuostatas atitinka.

Svetainės „Jūsų Europa" reklama

Jei pageidaujate reklamuoti svetainę „Jūsų Europa", galite naudotis mūsų reklamos medžiaga įvairiomis kalbomis.

Privatumo politika

Svetainėje „Jūsų Europa" gerbiamas naudotojų privatumas ir jai taikomos portalo „Europa" duomenų apsaugos taisyklės.

Jei kreipsitės į svetainėje „Jūsų Europa" nurodytas pagalbos tarnybas, būsite išsamiai informuotas apie jų privatumo politiką.