Navigacijski put

O ovoj stranici

Portal EU-a Vaša Europa pomaže Vam pri obavljanju aktivnosti u drugim državama članicama kako biste izbjegli nepotrebne poteškoće i birokraciju.

Informacije na portalu odnose se na preseljenje ili samo putovanje u inozemstvo te život, rad i kupnju u inozemstvu. Također, mogu se odnositi i na poduzeće koje posluje u inozemstvu.

Kao državljanin EU-a ili državljanin Islanda, Lihtenštajna i Norveške imate određena prava u tim područjima. Ali moguće je da se navedena prava uvijek ne poštuju u zemljama koje još nisu u potpunosti usvojile važeće zakonodavstvo EU-a.

Koje informacije možete pronaći na ovom portalu?

Portal Vaša Europa nudi:

  • informacije o Vašim temeljnim pravima koja su Vam zajamčena zakonodavstvom EU-a.
  • informacije o načinima provedbe navedenih prava u pojedinim zemljama (ako su nacionalna nadležna tijela pružila te informacije).
  • mogućnost besplatnog obraćanja službama za pomoć EU-a porukom e-pošte ili telefonom za dodatnu pomoć i savjet.

Zemlje/državljani kojima je ovaj portal koristan

Informacije na ovom portalu namijenjene su uglavnom državljanima EU-a i njihovim obiteljima (uključujući članove obitelji iz trećih zemalja).

U većini slučajeva prava u EU objašnjena na portalu Vaša Europa odnose se na države članice EU-a te Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Ponekad se prava u EU odnose i na Švicarsku, no to nije uvijek slučaj i ovisi o tome koje je sporazume Švicarska potpisala s EU-om.

Na svakoj stranici portala Vaša Europa jasno su navedene zemlje ili državljani na koje se odnose informacije koje su na tim stranicama navedene.

Sljedeće su države članice EU-a:

 

Austrija

Finska

Litva

Portugal

Belgija

Francuska

Luksemburg

Rumunjska

Bugarska

Grčka

Mađarska

Slovačka

Cipar

Hrvatska

Malta

Slovenija

Češka

Irska

Nizozemska

Španjolska

Danska

Italija

Njemačka

Švedska

Estonija

Latvija

Poljska

Ujedinjena Kraljevina

Autori portala

Informacije na portalu Vaša Europa objavljuju relevantni odjeli Europske komisije, a nadopunjuje ih se sadržajem koji dostavljaju nadležna tijela pojedinih zemalja na koje se portal odnosi.

Portal se sastoji od dva dijela:

  • građani - tim dijelom upravlja Glavna uprava za unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici English
  • poslovanje - tim dijelom upravlja Glavna uprava za unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici English

U dijelu namijenjenom građanima navode se primjeri koji se temelje na iskustvima iz života građana EU-a. Sva imena i državljanstva su izmišljena.

Dostupni jezici

Portal Vaša Europa pruža informacije na svim službenim jezicima EU - a te je dio koji je namijenjen poduzećima dostupan je i na norveškom jeziku.

Može se dogoditi da određeni sadržaj nije dostupan na jeziku koji ste odabrali jer je još u postupku prevođenja.

Informacije za pojedine zemlje bit će dostupne, ako je to moguće, na službenom jeziku (ili službenim jezicima) te zemlje i na engleskom.

Europska komisija nije odgovorna za jezičnu politiku vanjskih web-mjesta.

Povezivanje na portal Vaša Europa

Pri stvaranju poveznica koje vode na portal Vaša Europa, pridržavajte se sljedećih pravila:

  • Za slikovne poveznice, koristite naše promidžbene gumbe English
  • Za tekstualne poveznice, koristite naš opis portala English
  • Nemojte predstaviti portal Vaša Europa kao portal pristup kojem se naplaćuje ili je ograničen
  • Nemojte prikazivati poveznicu na portal Vaša Europa unutar okvira koji pripada nekom drugom web-mjestu
  • Nemojte stvarati dojam da institucije EU-a odobravaju ili podržavaju ciljeve i sadržaje web-mjesta na kojem se poveznica prikazuje ili organizacije koja njime upravlja.

Redovito provjeravamo jesu li Vaše poveznice na naš portal u skladu s navedenim pravilima.

Promidžba portala Vaša Europa

Želite li promicati portal Vaša Europa, možete se koristiti našim višejezičnim promidžbenim materijalom English .

Politika zaštite privatnosti

Za portal Vaša Europa vrijedi politika zaštite privatnosti korisnika i pravila o zaštiti podataka na temelju koji se uređuje portal Europa .

Koristite li službe za pomoć dostupne putem portala Vaša Europa, bit ćete detaljno obaviješteni o njihovoj politici zaštite privatnosti.