Viimati ajakohastatud: 26/03/2021

Selle saidi kohta

Teie Euroopa on ELi veebisait, mis on loodud selleks, et aidata kaasa teie ettevõtmistele teistes Euroopa riikides , vältides tarbetuid ebamugavusi ja bürokraatiat.

See võib tähendada kolimist, elamist, õppimist, töötamist, ostude tegemist või lihtsalt välismaal reisimist. Või ettevõtjana välismaal ettevõtlusega tegelemist.

ELi (või Islandi, Liechtensteini või Norra) kodanikuna on teil kõnealustes valdkondades teatavad õigused. Kuid neid ei pruugita täielikult järgida, kui asjaomane riik ei ole asjakohast ELi õigust täielikult rakendanud.

Milline teave on esitatud käesoleval veebisaidil?

Teie Euroopa pakub:

Hõlmatud riigid / kodakondsused

Käesoleval veebisaidil esitatud teave on peamiselt suunatud ELi kodanikele ja nende peredele (sealhulgas ka kolmandatest riikidest pärit pereliikmetele).

Enamikel juhtudel kehtivad veebisaidil Teie Euroopa kirjeldatud ELi õigused kõigi ELi liikmesriikide (lisaks ka Islandi, Liechtensteini ja Norra) puhul.

Mõnikord kehtivad ELi õigused ka Šveitsi puhul, kuid mitte alati, kuna Šveits on ühinenud vaid teatavate ELi korraldustega.

Igal veebisaidi Teie Euroopa leheküjel on konkreetselt märgitud, milliste riikide või kodanike suhtes sellel esitatud teave kehtib.

Saidi autorid

Veebisaidil Teie Euroopa oleva teabe esitavad Euroopa Komisjoni asjakohased talitused ja seda täiendab hõlmatud liikmesriikide asutuste poolt esitatud teave.

Veebisait koosneb kahest osast:

Kodanikele mõeldud osas esitatakse ELi kodanike igapäevaelu kogemustel põhinevaid näiteid. Kõik nimed ja rahvused on fiktiivsed.

Keeled

Veebisaidil Teie Euroopa esitatakse teave kõigis ELi ametlikes keeltes (v.a iiri keeles).

Siiski on teatavatel juhtudel ning teatava teema puhul võimalik, et teie eelistatud keeleversioon ei ole kättesaadav (nende tõlkimine on veel pooleli).

Riigipõhine teave esitatakse võimalusel asjaomase riigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) ja inglise keeles.

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide keelepoliitika eest.

Veebisaidile Teie Euroopa viitamine

Kui viitate veebisaidile Teie Euroopa, järgige palun sellealaseid põhimõtteid:

Kontrollime korrapäraselt, kas meie veebisaidile viitavad lingid vastavad asjaomastele nõuetele.

Teie Euroopa reklaamimine

Kui soovite reklaamida veebisaiti Teie Euroopa, saate kasutada meie mitmekeelset reklaammaterjali.

Isikuandmete kaitse

Veebisaidil Teie Euroopa järgitakse portaali Europa kasutaja isikuandmete kaitse põhimõtteid ja andmekaitse eeskirju.

Kui kasutate veebisaidi Teie Euroopa kaudu juurdepääsetavaid abiteenistusi, teavitatakse teid üksikasjalikult nende isikuandmete kaitse põhimõtetest.