Последна проверка: 26/03/2021

За този сайт

Вашата Европа е сайт на ЕС, чиято цел е да ви помогне да вършите различни неща в други европейски страни без излишни неудобства и бюрокрация.

Може да става дума за преместване, живот, учене, работа, пазаруване или просто пътуване в чужбина. Или - ако сте компания - за развиване на стопанска дейност в чужбина.

Като гражданин на ЕС - или на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия - имате известни права в тези области. Възможно е те не винаги да са съблюдавани, когато съответната държава не е приложила изцяло съответния закон на ЕС.

Каква информация има на този сайт?

Вашата Европа предлага:

Обхванати страни / националности

Информацията на този сайт е предназначена главно за граждани на ЕС и техните семейства (включително членове на семействата от страни извън ЕС).

В повечето случаи правата в рамките на ЕС, описани във Вашата Европа, важат за всички държави членки на ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Понякога - но не винаги - правата в рамките на ЕС важат и за Швейцария, тъй като тази страна е подписала някои споразумения със Съюза, но други - не.

На всяка страница на Вашата Европа са изброени точно страните или националностите, за които се отнася съдържащата се на нея информация.

Автори на сайта

Информацията на Вашата Европа е предоставена от съответните генерални дирекции на Европейската комисия и е допълнена с данни, предоставени от властите на съответната страна.

Сайтът има 2 раздела:

Разделът за граждани описва реални случки с граждани на ЕС. Всички имена и националности са измислени.

Езиково покритие

Вашата Европа предлага информация на всички официални езици в ЕС освен ирландски.

Възможно е обаче понякога да не можете да намерите предпочитаната от вас езикова версия, тъй като все още предстои да бъде преведена.

Специфичната за дадена страна информация ще бъде предоставяна, когато това е възможно, на официалния език на тази страна и на английски.

Европейската комисия не носи отговорност за езиковата политика на външни уебсайтове.

Връзки към Вашата Европа

Когато създавате връзки към Вашата Европа, моля, придържайте се към следната политика в тази област:

Редовно проверяваме дали връзките ви към нашия сайт са съобразени с тази политика.

Популяризиране на Вашата Европа

Ако искате да популяризирате Вашата Европа, можете да използвате нашите многоезични рекламни материали.

Политика за поверителност

Вашата Европа се придържа към поверителността на данните на потребителите и правилата за защита на данните, които важат за целия сайт Europa.

Ако използвате службите за помощ, достъпни чрез Вашата Европа, ще бъдете информирани за подробности относно тяхната политика за защита на личните данни.