Sökväg

Privacy Statement

1. Vad är Ditt Europas rådgivningstjänst?

Ditt Europas rådgivningstjänst är en EU-tjänst som tillhandahålls av Ecas (European Citizens Action Service) enligt avtal med EU-kommissionen. Ecas har juridiska experter som ger dig individuell information och rådgivning om dina rättigheter enligt EU-rätten. I vissa fall hänvisas du till en myndighet eller annan instans (på lokal, nationell eller europeisk nivå) som bättre kan lösa ditt problem. Rådgivningstjänsten använder en it-applikation för att registrera din förfrågan i en databas.

 

Rådgivningstjänsten, Solvit och Europa direkts informationskontor samarbetar och samordnar sin verksamhet. Rådgivningstjänsten kan komma att vidarebefordra din förfrågan och dina personuppgifter till Solvit eller Europa direkts informationskontor om de kan ge dig bättre hjälp.

 

2. Vilka lagar gäller för skydd av personuppgifter?

 

3. Vilka uppgifter behandlar ni när jag skickar en förfrågan till rådgivningstjänsten?

Vi behandlar namn, åldersgrupp, adress, mejladress, telefonnummer, nationalitet, ursprungsland, språkpreferens och andra personuppgifter som anges i förfrågan.

 

4. Vem har tillgång till uppgifterna och i vilket syfte?

 1. Juridiska experter och ansvarig personal vid EU-kommissionens underleverantör Ecas – men bara de uppgifter som behövs för att kunna hjälpa dig.
 2. Anställda vid EU-kommissionen för att
  • kontrollera de juridiska experternas svar
  • ta fram rapporter och statistik
  • lösa tekniska frågor som påverkar rådgivningstjänstens databas.
 3. Andra hjälptjänster – om rådgivningstjänsten (med ditt samtycke) vidarebefordrar ditt ärende och dina uppgifter till en annan, lämpligare tjänst, t.ex. Solvit eller Europa direkts informationskontor.
 4. Det Solvitkontor som tar över ditt ärende, förutsatt att du är införstådd med att din förfrågan vidarebefordras till Solvit.
 5. Europa direkts informationskontor, förutsatt att du är införstådd med att din förfrågan vidarebefordras till Europa direkt.

 

5. Hur länge sparar ni uppgifterna?

Dina uppgifter raderas tre år efter att din förfrågan har besvarats.

 

6. Kan jag vägra tillgång till mina uppgifter?

För att kunna hjälpa dig behöver rådgivningstjänsten alla relevanta uppgifter i ärendet, bland annat dina kontaktuppgifter.

 

7. Hur förhindrar ni obehörigt tillträde?

Tillgång till personuppgifter i databasen ges bara till de parter som nämns i punkten Vem har tillgång till uppgifterna och i vilket syfte.

 

Extern kommunikation med databasen skyddas dessutom med hjälp av https, ett säkert internetprotokoll.

 

Det finns olika behörighetsnivåer i rådgivningstjänstens databas. För att få tillgång behövs ett unikt och personligt användarnamn och lösenord.

 

8. Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Du har ingen direkt tillgång till personuppgifterna i rådgivningstjänstens databas. Om du vill veta vilka uppgifter som behandlas eller om du vill ändra eller radera uppgifterna kan du kontakta oss på youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Kontakta registeransvarig

Enhetschefen

Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster

Enhet R.4 – Servicecentrum för den inre marknaden

Europeiska kommissionen

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post: youreuropeadvice@ec.europa.eu

Obs! Du kan inte använda den här mejladressen för att skicka förfrågningar.