Navigačný riadok

Privacy Statement

1. Čo je služba Vaša Európa – Poradenstvo?

Vaša Európa – Poradenstvo je celoeurópska služba prevádzkovaná Európskym útvarom pre občiansku činnosť (ECAS) na základe zmluvy s Európskou komisiou. ECAS využíva služby právnych expertov, ktorí občanom ponúkajú personalizované informácie a poradenstvo o ich právach podľa právnych predpisov EÚ. V prípade potreby sú občania odkázaní na orgán alebo iný subjekt (na miestnej, celoštátnej alebo európskej úrovni), ktorý by mal vyriešiť ich konkrétny problém. Služba Vaša Európa – Poradenstvo využíva IT aplikáciu a databázu na registráciu žiadostí o informácie.

Vaša Európa – Poradenstvo spolupracuje so sieťou SOLVIT a kontaktným centrom Europe Direct s cieľom zabezpečiť bezproblémové služby pre žiadateľov. Žiadosť o informácie, vrátane osobných údajov, môže byť presmerovaná zo služby Vaša Európa – Poradenstvo na sieť SOLVIT alebo kontaktné centrum Europe Direct, ak tieto môžu poskytnúť vhodnejšie služby.

 

2. Ktoré právne predpisy upravujú ochranu údajov v rámci služby Vaša Európa – Poradenstvo?

 

3. Ktoré údaje spracúvame, keď predložíte žiadosť službe Vaša Európa – Poradenstvo?

Vaše celé meno, vekové rozpätie, úplnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, štátnu príslušnosť, krajinu pôvodu, uprednostňovaný jazyk a všetky ostatné osobné údaje uvedené vo vašej žiadosti.

 

4. Kto môže mať prístup k vašim údajom a na aké účely?

 1. Právni experti a osobitne určení zamestnanci pracujúci pre zmluvného partnera Európskej komisie, Európsky útvar pre občiansku činnosť (ECAS), ale iba k tým údajom, ktoré sú nevyhnutné na zodpovedanie vašej žiadosti.
 2. Pracovníci Európskej komisie, aby:
  • skontrolovali kvalitu odpovedí právnych expertov;
  • vypracovali správy a štatistiky;
  • vyriešili technické otázky týkajúce sa aplikácie služby Vaša Európa – Poradenstvo.
 3. Ďalšie poradenské služby EÚ, ak služba Vaša Európa – Poradenstvo postúpi váš prípad a údaje (len s vaším súhlasom) inej službe, ktorá má lepšie predpoklady na vyriešenie prípadu (SOLVIT alebo kontaktné centrum Europe Direct).
 4. Ak ste sa dohodli na postúpení vašej žiadosti sieti SOLVIT, centrum SOLVIT, ktoré dostalo vašu žiadosť, aby ďalej posúdilo váš problém a poskytlo vám riešenie.
 5. Ak ste sa dohodli na postúpení vašej žiadosti službe Europe Direct, kontaktné centrum Europe Direct.

 

5. Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Vaše údaje sa vymažú po 3 rokoch od dátumu, kedy bola vaša žiadosť zodpovedaná.

 

6. Môžete odmietnuť poskytnutie prístupu k vašim údajom?

Aby mohla služba Vaša Európa – Poradenstvo odpovedať na vašu žiadosť, potrebuje špecifické detaily o vašom prípade, ako sú napríklad vaše osobné a kontaktné údaje.

 

7. Bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu

Prístup k osobným údajom v aplikácii sa poskytuje len subjektom uvedeným v časti Kto môže mať prístup k vašim údajom a na aké účely?.

 

Externá komunikácia s databázou je takisto chránená prostredníctvom vyhradeného zabezpečeného internetového protokolu https.

 

Existujú rôzne úrovne prístupu k aplikácii Vaša Európa – Poradenstvo, pričom každý z nich je zabezpečený prostredníctvom jedinečného a osobného užívateľského mena a hesla.

 

8. Máte prístup k vašim osobným údajom?

K vašim údajom uchovávaným v aplikácii Vaša Európa – Poradenstvo nebudete mať priamy prístup. Ak vás zaujíma, ktoré vaše osobné údaje sme spracovali alebo spracovávame, alebo ak chcete takéto údaje upraviť alebo vymazať, napíšte na adresu youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vedúci oddelenia

Internal Market and Services Directorate General

Unit R.4 – Single Market Service Centre

European Commission

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgicko

E-mail: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Túto e-mailovú adresu nepoužívajte na predkladanie žiadostí.