Cale de navigare

Privacy Statement

1. Ce este serviciul „Europa ta – Consiliere”?

„Europa ta – Consiliere” este un serviciu disponibil în întreaga Europă, asigurat de European Citizen Action Service (ECAS) pe baza unui contract cu Comisia Europeană. ECAS are experți juridici care oferă cetățenilor consiliere și informații personalizate referitoare la drepturile care le revin în temeiul legislației UE. Dacă este cazul, cetățenii sunt îndrumați către autoritatea sau organismul (de la nivel local, național sau european) abilitat. Serviciul „Europa ta – Consiliere” folosește o aplicație informatică și o bază de date electronică pentru a înregistra cererile de informații.

 

„Europa ta – Consiliere” colaborează cu SOLVIT și cu centrul de contact Europe Direct (CCED) pentru a oferi servicii eficiente solicitanților. O cerere de informații, inclusiv datele cu caracter personal, poate fi transferată de „Europa ta – Consiliere” rețelei SOLVIT sau CCED, dacă se consideră că acestea pot oferi servicii mai potrivite.

 

2. Care sunt normele care reglementează protecția datelor de către serviciul „Europa ta – Consiliere”?

 

3. Ce date prelucrăm când trimiteți o cerere de informații către „Europa ta – Consiliere”?

Numele și prenumele, segmentul de vârstă, adresa completă, adresa de e-mail, numărul de telefon, cetățenia, țara de origine, limba preferată, precum și alte date cu caracter personal care figurează în cererea dvs. de informații.

 

4. Cine poate accesa datele dumneavoastră și în ce scopuri?

 1. Experții juridici și personalul desemnat în mod specific care lucrează pentru partenerul contractual al Comisiei Europene, European Citizen Action Service (ECAS) – dar numai datele necesare pentru a oferi un răspuns la întrebarea pe care ați adresat-o.
 2. Personalul Comisiei Europene, în scopul:
  • verificării calității răspunsurilor oferite de către experții juridici
  • elaborării de rapoarte și statistici
  • soluționării problemelor tehnice legate de aplicația folosită de „Europa ta – Consiliere”.
 3. Alte servicii de asistență ale UE, dacă „Europa ta – Consiliere” transferă cazul unui serviciu mai abilitat (SOLVIT sau Centrul de contact Europe Direct), numai cu acordul dumneavoastră.
 4. Centrul SOLVIT care primește cererea dumneavoastră pentru a analiza mai în detaliu problema și pentru a vă oferi o soluție, dacă ați acceptat ca cererea dumneavoastră de informații să fie transferată către SOLVIT.
 5. Centrul de contact Europe Direct (CCED), dacă ați acceptat ca cererea dumneavoastră de informații să fie transferată către Europe Direct.

 

5. Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră?

Datele vor fi șterse după 3 ani de la data la care cererea dumneavoastră a primit un răspuns.

 

6. Puteți refuza accesul acestor entități la datele dumneavoastră?

Pentru a răspunde cererii dumneavoastră, serviciul„Europa ta – Consiliere” are nevoie de anumite detalii, inclusiv de date cu caracter personal precum datele de contact.

 

7. Măsuri de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat

Accesul la datele cu caracter personal din aplicație este rezervat exclusiv părților enumerate în secțiunea „Cine poate accesa datele dumneavoastră și în ce scopuri?”.

 

Comunicarea externă cu baza de date este protejată de HTTPS, un protocol internet special și securizat.

 

Există diferite niveluri de acces la serviciul „Europa ta — Consiliere”, fiecare fiind securizat de un nume de utilizator și de o parolă, unice și personale.

 

8. Accesul la datele dumneavoastră

Nu veți avea acces direct la datele dumneavoastră din aplicația „Europa ta – Consiliere”. Dacă doriți să știți ce date sunt sau au fost prelucrate ori să le modificați/ștergeți, vă rugăm să trimiteți un e-mail pe adresa: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Datele de contact ale operatorului

Head of Unit

Internal Market and Services Directorate General

Unit R.4 – Single Market Service Centre

European Commission

B-1049 Brussels

Belgia

E-mail: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Această adresă de e-mail nu poate fi folosită pentru trimiterea cererilor de informații.