Ścieżka nawigacji

Privacy Statement

1. Do czego służy serwis „Twoja Europa – Porady”?

„Twoja Europa – Porady” to ogólnoeuropejski serwis prowadzony na zlecenie Komisji Europejskiej przez European Citizens Action Service – ECAS (Europejskie Biuro Działań Obywatelskich). ECAS zatrudnia ekspertów prawnych, którzy udzielają obywatelom informacji dostosowanych do konkretnej sytuacji oraz porad w zakresie praw przysługujących im na mocy przepisów UE. W niektórych przypadkach obywatele są odsyłani do innych instytucji lub organów (na szczeblu lokalnym, krajowym lub europejskim), które są w stanie rozwiązać dany problem. Serwis „Twoja Europa – Porady” do rejestrowania zapytań używa aplikacji informatycznych i baz danych.

 

Aby zapewnić sprawną obsługę klientów, serwis „Twoja Europa – Porady” współpracuje z siecią SOLVIT i serwisem informacyjnym Europe Direct. Zapytanie – wraz z danymi osobowymi – może zostać przesłane z serwisu „Twoja Europa – Porady” do serwisu SOLVIT lub Europe Direct, jeśli to one mogą w danym przypadku skuteczniej udzielić pomocy.

 

2. Jakie przepisy regulują ochronę danych w serwisie „Twoja Europa – Porady”?

 

3. Jakie dane są przetwarzane w momencie wysyłania zapytania do serwisu „Twoja Europa – Porady”?

Imię i nazwisko, przedział wiekowy, pełny adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, kraj pochodzenia, preferowany język, a także wszelkie inne dane osobowe zawarte w zapytaniu.

 

4. Kto ma dostęp do danych i do jakich celów?

 1. Eksperci prawni i wyznaczony do tego celu personel biura ECAS, które jest wykonawcą Komisji Europejskiej – ale jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby udzielić odpowiedzi na zapytanie.
 2. Pracownicy Komisji Europejskiej, po to by:
  • sprawdzać jakość odpowiedzi udzielanych przez ekspertów prawnych
  • opracowywać sprawozdania i statystyki
  • rozwiązywać problemy techniczne zakłócające funkcjonowanie aplikacji „Twoja Europa – Porady”.
 3. Inne serwisy UE udzielające pomocy obywatelom – jeśli serwis „Twoja Europa – Porady” prześle (wyłącznie za zgodą użytkownika) jego zapytanie i dane do innego serwisu, bardziej kompetentnego do udzielenia odpowiedzi (SOLVIT lub Europe Direct).
 4. Centrum SOLVIT, które otrzyma zapytanie, po to by móc bliżej przyjrzeć się problemowi i znaleźć rozwiązanie  ̶  jeżeli użytkownik zgodził się na przesłanie jego zapytania do SOLVIT-u.
 5. Punkt kontaktowy Europe Direct  ̶  jeżeli użytkownik zgodził się na przesłanie jego zapytania do Europe Direct.

 

5. Jak długo przechowuje się dane osobowe?

Dane są usuwane po upływie 3 lat od udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

6. Czy można odmówić dostępu do swoich danych?

Aby móc udzielić odpowiedzi, serwis „Twoja Europa – Porady” potrzebuje konkretnych informacji zawartych w zapytaniu, w tym danych osobowych jak na przykład dane kontaktowe.

 

7. Środki bezpieczeństwa uniemożliwiające dostęp osobom nieupoważnionym

Dostęp do danych osobowych przechowywanych w aplikacji mają jedynie osoby, o których mowa w części „Kto ma dostęp do danych i do jakich celów?”.

 

Komunikacja zewnętrzna z bazą danych jest również chroniona przez specjalny, bezpieczny protokół internetowy https.

 

Do aplikacji „Twoja Europa – Porady” można uzyskać dostęp z różnych poziomów, przy czym każdy z nich jest zabezpieczony niepowtarzalną, osobistą nazwą użytkownika i hasłem.

 

8. Czy użytkownik ma dostęp do swoich danych?

Użytkownicy, którzy wysłali zapytanie, nie mają bezpośredniego dostępu do swoich danych przechowywanych w aplikacji „Twoja Europa – Porady”. Aby dowiedzieć się, które dane są przetwarzane, lub zwrócić się o ich zmianę lub usunięcie, użytkownik może napisać na adres: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Adres administratora danych

Head of Unit (Kierownik Działu w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług)

Internal Market and Services Directorate General

Unit R.4 – Single Market Service Centre

European Commission

B-1049 Bruxelles/Bruksela

Belgia

Adres e-mail: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Uwaga: na ten adres nie można wysyłać zapytań.