Kruimelpad

Privacy Statement

1. Wat is Uw Europa — Advies?

Uw Europa – Advies wordt voor heel Europa gerund door de European Citizens Action Service (ECAS), die daarvoor een contract met de Europese Commissie heeft. Juridische deskundigen van ECAS verstrekken de burger pasklare informatie en advies over zijn rechten op grond van het EU-recht. Zo nodig wordt de burger doorverwezen naar de autoriteit of instantie (op lokaal, nationaal of Europees niveau) die zijn specifieke probleem kan oplossen. Uw Europa — Advies maakt gebruik van een IT-applicatie en database om verzoeken te registreren.

 

Uw Europa — Advies werkt samen met SOLVIT en de contactpunten van  Europe Direct voor een gestroomlijnde dienstverlening. Uw Europa — Advies kan verzoeken, met inbegrip van persoonsgegevens, doorsturen naar SOLVIT of Europe Direct als het van oordeel is dat zij de burger beter kunnen helpen.

 

2. Welke privacyvoorschriften zijn van toepassing?

 

3. Welke gegevens verzamelen we?

Uw volledige naam, leeftijdscategorie, volledig adres, e-mailadres en telefoonnummer, nationaliteit, land van herkomst, voorkeurstaal en alle andere door u vermelde persoonsgegevens.

 

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens en waarvoor?

 1. De juridische deskundigen en bevoegde medewerkers van de contractant van de Europese Commissie (European Citizens Action Service, ECAS), voorzover nodig om uw vraag te beantwoorden.
 2. Medewerkers van de Europese Commissie om:
  • de kwaliteit van de antwoorden van de juridische deskundigen te beoordelen
  • verslagen en statistieken op te stellen
  • technische problemen in verband met de applicatie van Uw Europa – Advies op te lossen
 3. Andere EU-hulpinstanties, als Uw Europa – Advies uw verzoek en gegevens doorgeeft (alleen met uw toestemming) aan een andere dienst (SOLVIT of Europe Direct).
 4. Indien uw verzoek aan SOLVIT is overgedragen, is de SOLVIT-privacyverklaring van toepassing.
 5. Indien uw verzoek aan Europe Direct is overgedragen, is de privacyverklaring van het Europe Direct-contactcentrum (EDCC) van toepassing.

 

5. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Drie jaar nadat uw vraag is beantwoord, worden uw gegevens gewist.

 

6. Kunt u inzage in uw gegevens weigeren?

Uw Europa – Advies kan u alleen helpen als het inzage krijgt in de gegevens over uw zaak, inclusief uw contactgegevens.

 

7. Maatregelen tegen onrechtmatige toegang

De persoonsgegevens in de applicatie zijn alleen toegankelijk voor de instanties bedoeld in Wie heeft toegang tot uw gegevens en waarvoor?.

 

Externe communicatie met de database wordt bovendien beveiligd met HTTPS, een speciaal beveiligd internetprotocol.

 

De applicatie van Uw Europa — Advies kent verschillende beveiligingsniveaus, die allemaal zijn afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

 

8. Toegang tot uw eigen gegevens

U heeft zelf niet rechtstreeks toegang tot uw gegevens in de applicatie van Uw Europa – Advies. Als u wilt weten welke gegevens over u verwerkt worden of zijn, of als u uw gegevens wilt laten wijzigingen of wissen, neem dan contact op met grow-your-europe-advice@ec.europa.eu

 

9. Contactinformatie voor gegevensverwerking

Hoofd van de eenheid

DG Interne markt en diensten

Eenheid R.4 — Dienstencentrum interne markt

Europese Commissie

B-1049 Brussel

België

E-mail: grow-your-europe-advice@ec.europa.eu.

Let op: Stuur geen verzoeken om juridisch advies naar dit adres.