Navigācijas ceļš

Privacy Statement

1. Kas ir “Tavs Eiropas padomdevējs”?

“Tavs Eiropas padomdevējs” ir Eiropas mēroga dienests, kura darbu organizē Eiropas Pilsoņu aktivitāšu dienests (ECAS), pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Komisiju. ECAS strādā juristi, kuri piedāvā iedzīvotājiem viņu konkrētajai situācijai atbilstošu informāciju un konsultācijas par viņu tiesībām, kas paredzētas ES tiesību aktos. Vajadzības gadījumā cilvēkiem iesaka vērsties iestādē vai struktūrā (pašvaldības, valsts vai Eiropas līmenī), kas spēs atrisināt viņu konkrēto problēmu. “Tavs Eiropas padomdevējs” izmanto lietotni un datubāzi, kur reģistrē jautājumus.

 

“Tavs Eiropas padomdevējs” sadarbojas ar SOLVIT un informatīvo dienestu “Europe Direct”. Šo dienestu pakalpojumi cits citu papildina, nodrošinot iedzīvotāju kvalitatīvu apkalpošanu. “Tavs Eiropas padomdevējs” var pārsūtīt uzdoto jautājumu (tostarp personas datus) SOLVIT vai “Europe Direct”, ja uzskata šos dienestus par piemērotākiem.

 

2. Kādi tiesību akti regulē personas datu aizsardzību dienestā “Tavs Eiropas padomdevējs”?

 

3. Kādus datus mēs apstrādājam, kad jūs iesniedzat jautājumu “Tavam Eiropas padomdevējam”?

Jūsu vārdu un uzvārdu, vecuma grupu, pilnu adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, ziņas par valstspiederību, izcelsmes valsti, vēlamo saziņas valodu un visus pārējos personas datus, kas ietverti jūsu jautājumā.

 

4. Kas un kādā nolūkā var piekļūt jūsu datiem?

 1. Juristi un īpaši norīkoti darbinieki, kuri strādā Eiropas Pilsoņu aktivitāšu dienestā (ECAS), ar ko Eiropas Komisijai ir noslēgts līgums, bet vienīgi tiktāl, cik nepieciešams, lai atbildētu uz jūsu jautājumu.
 2. Eiropas Komisijas darbinieki, lai:
  • pārbaudītu juristu sniegto atbilžu kvalitāti,
  • sagatavotu ziņojumus un statistiku,
  • risinātu tehniskos jautājumus, kas saistīti ar dienesta lietotni.
 3. Citi ES palīdzības dienesti – ja “Tavs Eiropas padomdevējs” nodod jūsu lietu (ar jūsu piekrišanu) un datus citam, piemērotākam dienestam (kā SOLVIT vai “Europe Direct”).
 4. Ja esat piekritis, ka jūsu jautājumu pārsūtīs uz SOLVIT, tad tas būs SOLVIT centrs, kas saņems jūsu jautājumu, izvērtēs jūsu problēmu un nodrošinās jums risinājumu.
 5. Ja esat piekritis, ka jūsu jautājumu pārsūtīs uz “Europe Direct”, tad tas būs “Europe Direct”.

 

5. Cik ilgi uzglabās jūsu datus?

Jūsu dati tiks dzēsti, kad pēc atbildes uz jūsu jautājumu būs pagājuši 3 gadi.

 

6. Vai varat liegt piekļuvi saviem datiem?

Lai atrisinātu jūsu problēmu, “Tavam Eiropas padomdevējam” vairumā gadījumu būs vajadzīga konkrēta informācija par jūsu lietu, arī tādi personas dati kā kontaktinformācija.

 

7. Drošības pasākumi, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi

Piekļūt personas datiem drīkst vienīgi tās iesaistītās personas, kas minētas sadaļā “Kas un kādā nolūkā var piekļūt jūsu datiem?”.

 

Ārējo saziņu ar datubāzi aizsargā arī https — īpaši izveidots drošs interneta protokols.

 

Piekļuve lietotnei “Tavs Eiropas padomdevējs” ir iespējama dažādos līmeņos, taču ikreiz ir jāievada personiskais lietotājvārds un parole.

 

8. Vai jums ir pieejami savi personas dati?

Lietotnē “Tavs Eiropas padomdevējs” jums nav tieši pieejami savi personas dati. Ja vēlaties zināt, kādi jūsu dati tiek vai ir tikuši apstrādāti, vai gribat panākt, lai šos datus grozītu vai dzēstu, lūdzam rakstīt uz youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Datu pārziņa kontaktinformācija

Head of Unit

Internal Market and Services Directorate General

Unit R.4 – Single Market Service Centre

European Commission

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgium

E-pasts: youreuropeadvice@ec.europa.eu

Lūdzam ņemt vērā, ka šo e-pasta adresi nevar izmantot, lai iesniegtu pieprasījumu.