Naršymo kelias

Privacy Statement

1. Kas yra „Jūsų Europos patarėjas“?

„Jūsų Europos patarėjas“ – tai visoje Europoje veikianti tarnyba, kurią pagal sutartį su Europos Komisija valdo Europos piliečių veiksmų tarnyba (ECAS). ECAS samdo teisės specialistus, kurie teikia piliečiams pagal poreikius pritaikytą informaciją ir patarimus dėl jiems ES teisės aktais suteikiamų teisių. Prireikus piliečiai nukreipiami į vietos, nacionalinę ar Europos instituciją arba kitą įstaigą, kuri galėtų išspręsti jų konkrečias problemas. „Jūsų Europos patarėjas“ užklausoms registruoti naudoja kompiuterinę programą ir duomenų bazę.

 

Kad užtikrintų sklandų paslaugų teikimą, tarnyba „Jūsų Europos patarėjas“ bendradarbiauja su SOLVIT ir „Europe Direct“ kontaktiniu centru. Užklausą kartu su asmens duomenimis „Jūsų Europos patarėjas“ gali perduoti SOLVIT arba „Europe Direct“ kontaktiniam centrui, kai manoma, kad jie gali padėti geriau.

 

2. Kuriais teisės aktais reglamentuojama duomenų apsauga, kurią turi užtikrinti „Jūsų Europos patarėjas“?

 

3. Kuriuos duomenis tvarkome, kai pranešate apie problemą tarnybai „Jūsų Europos patarėjas“?

Šie duomenys – tai jūsų vardas, pavardė, amžiaus grupė, tikslus adresas, e. pašto adresas, telefono numeris, pilietybė, kilmės šalis, pageidaujama kalba ir kiti jūsų užklausoje nurodyti asmens duomenys.

 

4. Kas gali susipažinti su jūsų duomenimis ir kokiais tikslais?

 1. Teisės ekspertai ir Europos Komisijos rangovo Europos piliečių veiksmų tarnybos (ECAS) specialiai paskirti darbuotojai, bet tik tiek, kiek būtina atsakyti į jūsų užklausą.
 2. Europos Komisijos darbuotojai, kad galėtų:
  • patikrinti teisės ekspertų pateiktų atsakymų kokybę,
  • parengti ataskaitas ir statistiką,
  • išspręsti techninius „Jūsų Europos patarėjo“ kompiuterinės programos klausimus.
 3. Kitos ES pagalbos tarnybos, jei „Jūsų Europos patarėjas“ perduoda jūsų bylą (tik su jūsų sutikimu) ir duomenis kitai, tinkamesnei, tarnybai (tarnybai SOLVIT arba „Europe Direct“ kontaktiniam centrui).
 4. Jei sutikote, kad jūsų užklausa būtų perduota SOLVIT, – SOLVIT centras, kuris gauna jūsų užklausą, kad įvertintų jūsų problemą ir rastų jos sprendimą.
 5. Jei sutikote, kad jūsų užklausa būtų perduota „Europe Direct“, – „Europe Direct“ kontaktinis centras (EDCC).

 

5. Kiek laiko jūsų duomenys bus saugomi?

Jūsų duomenys bus ištrinti po 3 metų nuo tada, kai į jūsų užklausą atsakyta.

 

6. Ar galite neleisti susipažinti su savo duomenimis?

Kad galėtų atsakyti į jūsų klausimus, tarnybai „Jūsų Europos patarėjas“ reikia konkrečios informacijos apie jūsų užklausą, įskaitant asmens duomenis, pvz., kontaktinių duomenų.

 

7. Saugumo priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai prieigai

Prieiga prie kompiuterinėje programoje esančių asmens duomenų suteikiama tik skyriuje „Kas gali susipažinti su jūsų duomenimis ir kokiais tikslais?“ nurodytiems subjektams.

 

Išorės ryšiai su duomenų baze taip pat apsaugoti naudojant specialų saugų interneto protokolą https.

 

Suteikiama įvairių lygių prieiga prie portalo „Jūsų Europos patarėjas“, visų lygių prieiga apsaugota unikaliu asmeniniu naudotojo vardu ir slaptažodžiu.

 

8. Ar galite susipažinti su savo duomenimis?

Jums nesuteikiama tiesioginė prieiga prie jūsų duomenų „Jūsų Europos patarėjo“ kompiuterinėje programoje. Jei norite sužinoti, kokie jūsų duomenys yra ar buvo tvarkomi, arba norite juos keisti ar šalinti, kreipkitės adresu youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys

Skyriaus vadovas

Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas

R.4 skyrius „Bendrosios rinkos paslaugų centras“

Europos Komisija

1049 Briuselis

Belgija

E. paštas youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šis e. pašto adresas nėra skirtas užklausų teikimui.