Navigációs útvonal

Privacy Statement

1. Mi az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat?

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat Európa-szerte igénybe vehető szolgáltatás, amelyet az Európai Bizottsággal kötött szerződés alapján az Európai Polgári Akciószolgálat (European Citizen Action Service, ECAS) működtet. Az Európai Polgári Akciószolgálat jogi szakértői felvilágosítást és személyre szabott tanácsokat nyújtanak a polgároknak az őket megillető uniós jogokról, illetve szükség esetén olyan hatósághoz vagy egyéb (helyi, nemzeti vagy európai szintű) szervhez irányítják őket, amelyek nagy valószínűséggel megoldást tudnak nyújtani egyéni problémáikra. Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat – külön erre a célra kifejlesztett információtechnológiai alkalmazása segítségével – adatbázisban rögzíti a hozzá intézett kérdéseket.

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat együttműködik a SOLVIT-tal és a Europe Direct ügyfélszolgálati központtal annak érdekében, hogy minél gördülékenyebben tudjon szolgáltatást nyújtani a hozzá forduló személyeknek. Előfordul, hogy az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat a hozzá intézett megkeresést – az ügyhöz kapcsolódó személyes adatokkal együtt – továbbirányítja a SOLVIT-hoz vagy a Europe Direct ügyfélszolgálati központhoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez utóbbi jobban meg tudja válaszolni a kérdést, illetve jobb tanácsot tud nyújtani az ügyben.

 

2. Mely jogszabályok vonatkoznak az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat által kezelt adatok védelmére?

 

3. Milyen személyes adatokat dolgoz fel a SOLVIT, amikor Ön a hálózathoz fordul problémájával?

Az Ön teljes nevét, korcsoportját, teljes címét, e-mail címét, telefonszámát, állampolgárságát, származási országát, az Ön által választott nyelvet és az Ön által beküldött megkeresésben feltüntetett minden más személyes adatot.

 

4. Ki és milyen célból férhet hozzá az Ön adataihoz?

 1. A Bizottság által megbízott Európai Polgári Akciószolgálat jogi szakértői és más, az ügy kezelésére kijelölt munkatársai – de csak olyan mértékben, ahogy azt a válaszadás, illetve az eset megoldása szükségessé teszi.
 2. Az Európai Bizottság munkatársai abból a célból, hogy:
  • ellenőrizzék a jogi szakértők által adott válaszok minőségét;
  • jelentéseket készítsenek, illetve statisztikákat állítsanak össze;
  • megoldják az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat által használt alkalmazás működését zavaró technikai problémákat.
 3. Az Európai Unió egyéb segítségnyújtó szolgálatai – ha az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat (az Ön hozzájárulásával) az ügyet egy másik, a kérdés megoldására alkalmasabb szolgálat (pl. a SOLVIT vagy a Europe Direct ügyfélszolgálati központ) munkatársaihoz utalja, megküldve nekik az üggyel kapcsolatos adatokat.
 4. Az Ön ügyének kivizsgálásában és megoldásában illetékes SOLVIT-központ (ha Ön beleegyezett abba, hogy ügyét az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat a SOLVIT-nak irányítsa át).
 5. A Europe Direct ügyfélszolgálati központ, amennyiben Ön beleegyezett abba, hogy ügyét az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat a Europe Direct szolgálatnak irányítsa át.

 

5. Mennyi ideig tárolja a Bizottság a személyes adatokat?

A Bizottság a személyes adatokat három évvel a kérdés megválaszolása után törli a rendszerből.

 

6. Megtilthatja-e Ön a személyes adataihoz való hozzáférést?

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatnak részletekbe menően képet kell alkotnia az ügyről annak érdekében, hogy megoldást tudjon találni a helyzetre. Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adataira, így pl. elérhetőségére is szüksége van.

 

7. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozását szolgáló biztonsági intézkedések

Az alkalmazás adatállományához kizárólag a „Ki és milyen célból férhet hozzá az Ön adataihoz?” című szakaszban említett felek férhetnek hozzá.

 

A külső hozzáférést külön erre a célra szolgáló, biztonságos HTTPS-internetprotokoll is védi.

 

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat alkalmazásához való hozzáférésnek több szintje létezik. A hozzáférés biztonságát mindegyik esetben egyedi felhasználói azonosító és jelszó garantálja.

 

8. Hozzáférhet-e Ön a személyes adataihoz?

Ön nem tud közvetlenül hozzáférni az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat által tárolt személyes adataihoz. Ha szeretné tudni, mely adatait dolgozza vagy dolgozta fel az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat, vagy ha módosíttatni, illetve töröltetni kívánja azokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

9. Az adatkezelő elérhetőségi adatai

Head of Unit (Egységvezető)

Internal Market and Services Directorate General (Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság)

Unit R.4 – Single Market Service Centre (R.4-es egység – Belső piaci szolgáltatási központ)

European Commission (Európai Bizottság)

B-1049 Bruxelles/Brussel (Brüsszel)

Belgium

E-mail: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Kérjük, hogy megkeresését ne erre az e-mail címre küldje el.