Cosán nascleanúna

Privacy Statement

1. An Eoraip Agatsa – Comhairle – céard atá ann?

Seirbhís uile‑Eorpach a chuireann Seirbhís Ghníomhaíochta na Saoránach Eorpach (ECAS) ar fáil ar bhonn conartha leis an gCoimisiún Eorpach is ea An Eoraip Agatsa – Comhairle. Fostaíonn ECAS saineolaithe dlí a thugann comhairle agus eolas oiriúnaithe do shaoránaigh faoi na cearta atá acu de réir dhlí an Aontais Eorpaigh. Más cuí, cuirtear na saoránaigh chuig an údarás nó chuig comhlacht eile (ar an leibhéal áitiúil, náisiúnta nó Eorpach) a d'fhéadfadh an fhadhb áirithe atá acu a réiteach. Úsáideann An Eoraip Agatsa – Comhairle feidhmchlár agus bunachar sonraí teicneolaíochta faisnéise chun fiosrúcháin a chlárú.

 

Oibríonn An Eoraip Agatsa – Comhairle i gcomhar le SOLVIT agus Ionad Teagmhála Europe Direct chun seirbhís chomhleanúnach a chur ar fáil d'iarratasóirí. Nuair a dhéantar fiosrúchán le An Eoraip Agatsa – Comhairle, d'fhéadfadh sé go gcuirfí an fiosrúchán sin, agus sonraí pearsanta san áireamh, ar aghaidh chuig SOLVIT nó Ionad Teagmhála Europe Direct nuair a mheastar gur fearr is féidir leosan seirbhís oiriúnach a chur ar fáil.

 

2. Cé na dlíthe a rialaíonn an chosaint a dhéanann An Eoraip Agatsa – Comhairle ar shonraí?

 

3. Cé na sonraí a phróiseálaimid nuair a chuirtear fadhb faoi bhráid An Eoraip Agatsa – Comhairle?

D'ainm iomlán, d'aoisghrúpa, do sheoladh iomlán, do sheoladh ríomhphoist, d'uimhir theileafóin, do náisiúntacht, an tír arb as duit, do rogha teanga, agus aon sonraí pearsanta eile a ghabhann le d'fhiosrúchán.

 

4. Cé na daoine a mbeidh rochtain acu ar do chuid sonraí agus cén fáth?

 1. Na saineolaithe dlí agus, go sonrach, na baill foirne ainmnithe atá ag obair don chonraitheoir de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, Seirbhís Ghníomhaíochta na Saoránach Eorpach (ECAS) – ach ní bhíonn fáil acu ach ar na sonraí is gá chun freagra a thabhairt ar d'fhiosrúchán.
 2. Baill foirne den Choimisiún Eorpach, chun:
  • caighdeán na bhfreagraí a thugann na saineolaithe dlí a sheiceáil
  • tuarascálacha agus staitisticí a chur le chéile
  • deacrachtaí teicniúla a bhaineann le feidhmchlár An Eoraip Agatsa – Comhairle a réiteach.
 3. Seirbhísí cabhrach eile de chuid an Aontais Eorpaigh – má chuireann An Eoraip Agatsa – Comhairle do chás (má thoilíonn tú leis agus sa chás sin amháin) mar aon le do chuid sonraí ar aghaidh chuig seirbhís eile níos oiriúnaí (SOLVIT nó Ionad Teagmhála Europe Direct).
 4. An t‑ionad SOLVIT a fhaigheann d'fhiosrúchán chun é a mheas tuilleadh agus réiteach a fháil air, má thoiligh tú go gcuirfí d'fhiosrúchán ar aghaidh chuig SOLVIT.
 5. Ionad Teagmhála Europe Direct, má thoiligh tú go gcuirfí d'fhiosrúchán ar aghaidh chuig Europe Direct.

 

5. Cá fhad a stórálfar do chuid sonraí?

Scriosfar do chuid sonraí 3 bliana tar éis freagra a thabhairt ar d'fhiosrúchán.

 

6. An féidir leat rochtain ar do chuid sonraí a dhiúltiú?

Chun freagra a thabhairt ar do cheist, bíonn na sonraí ar leith a bhaineann le d'fhiosrúchán ag teastáil ó An Eoraip Agatsa – Comhairle, sonraí pearsanta amhail sonraí teagmhála san áireamh.

 

7. Bearta slándála le rochtain neamhúdaraithe a chosc

Ní thabharfar rochtain ar na sonraí pearsanta atá san fheidhmchlár ach do pháirtithe atá luaite faoi 'Cé na daoine a mbeidh rochtain acu ar do chuid sonraí agus cén fáth?'.

 

Tá cumarsáid sheachtrach leis an mbunachar sonraí faoi chosaint https freisin, is prótacal idirlín slán é sin.

 

Is ann do leibhéil éagsúla rochtana ar fheidhmchlár An Eoraip Agatsa – Comhairle; tá gach ceann acu daingnithe le hainm úsáideora pearsanta ar leith agus le pasfhocal.

 

8. An mbeidh rochtain agatsa ar do chuid sonraí pearsanta?

Ní bheidh aon rochtain dhíreach agat ar do chuid sonraí i bhfeidhmchlár An Eoraip Agatsa – Comhairle. Más mian leat a fháil amach cé na sonraí de do chuid atá á bpróiseáil nó a bhfuil próiseáil déanta orthu cheana, nó más mian leat go n‑athrófaí nó go scriosfaí na sonraí sin, déan teagmháil linn trí ríomhphost a sheoladh chuig youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Sonraí teagmhála an rialaitheora sonraí

Ceann Aonaid

Ard‑Stiúrthóireacht an Mhargaidh Inmheánaigh agus na Seirbhísí

Aonad R.4 – Ionad Seirbhísí an Mhargaidh Aonair

An Coimisiún Eorpach

B-1049 Bruxelles / Brussel

An Bheilg

Seoladh ríomhphoist: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Tabhair do d'aire nár cheart an seoladh ríomhphoist seo a úsáid chun fiosrúcháin a chur isteach.