Navigointipolku

Privacy Statement

1. Neuvontapalvelun kuvaus

Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelu on Euroopan laajuinen palvelu, jonka toiminnasta vastaa European Citizens Action Service -järjestö (ECAS) Euroopan komission kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Järjestön palveluksessa on oikeudellisia asiantuntijoita, jotka tarjoavat kansalaisille räätälöityä neuvontaa ja opastusta EU-lainsäädännön mukaisista oikeuksista. Tarvittaessa kansalaiset ohjataan sen viranomaisen tai muun tahon puoleen (paikallisella, kansallisella tai Euroopan tasolla), jonka pitäisi pystyä ratkaisemaan kulloisetkin ongelmat. Sinun Eurooppasi ‑neuvonta­palvelu hyödyntää tietoteknistä sovellusta ja tietokantaa, johon palveluun tulevat tiedustelut rekisteröidään.

 Voidakseen palvella kansalaisia mahdollisimman hyvin Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelu toimii yhteistyössä SOLVIT-ongelmanratkaisuverkoston ja Europe Direct -tietopalvelun kanssa. Sinun Eurooppasi -neuvonta voi tarvittaessa lähettää kansalaisen tekemän kyselyn henkilötietoineen SOLVIT-verkostoon tai Europa Direct -palveluun, jos se on käsiteltävän asian kannalta tarkoituksenmukaista.

 

2. Millä säädöksillä Sinun Eurooppasi -palvelun tietosuoja varmistetaan?

 

3. Mitä henkilötietoja Sinun Eurooppasi -neuvonta käsittelee yhteydenottojen yhteydessä?

– etu- ja sukunimi, ikäryhmä, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kansallisuus, alkuperämaa, ensisijainen kieli sekä muut yhteydenotossa mainitut henkilötiedot

 

4. Kuka voi käyttää henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen?

 1. Oikeudelliset asiantuntijat ja nimetty henkilöstö, joka työskentelee Euroopan komission alihankkijana toimivalle ECAS-järjestölle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin käyttää vain siinä määrin kuin on tiedusteluihin vastaamisen kannalta välttämätöntä.
 2. Euroopan komission henkilöstö, jotta se voi:
  • tarkistaa oikeudellisten asiantuntijoiden antamat vastaukset
  • laatia raportteja ja tilastoja
  • ratkaista neuvontapalvelun sovellusta koskevia teknisiä ongelmia.
 3. Muut EU:n neuvontapalvelut – jos Sinun Eurooppasi -neuvonta siirtää tiedustelun ja siihen liittyvät tiedot (asianomaisen henkilön suostumuksella) toiseen neuvontapalveluun, joka soveltuu paremmin vastaajaksi (SOLVIT tai Europe Direct -palvelu).
 4. SOLVIT-keskus, joka saa tapauksen käsiteltäväksi – jos asianomainen henkilö on suostunut siihen, että tapaus siirretään SOLVIT-verkoston käsiteltäväksi.
 5. Europe Direct -palvelu – jos asianomainen henkilö on suostunut siihen, että tapaus siirretään Europe Direct -palvelun käsiteltäväksi.

 

5. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötiedot poistetaan 3 vuoden kuluttua siitä, kun tiedusteluun on vastattu.

 

6. Voiko henkilötietojen käsittelyn estää?

Voidakseen vastata kysymyksiin Sinun Eurooppasi -neuvonta tarvitsee tiettyjä tietoja kysymyksistä, joihin kuuluu myös henkilötietoja, kuten yhteystiedot.

 

7. Miten tietojen väärinkäyttö estetään?

Tietokannassa olevia henkilötietoja pääsevät tarkastelemaan ainoastaan edellä kohdassa Kuka voi käyttää henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen? mainitut tahot.

 

Tietokannan kanssa käytävässä viestinnässä käytetään suojattua https-yhteyskäytäntöä.

 

Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelun sovelluksessa on erilaisia käyttöoikeustasoja, ja kaikilla käyttäjillä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

 

8. Voiko sovelluksessa olevat omat henkilötiedot tarkistaa?

Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelun tietokantaan tallennettuja tietoja ei ole mahdollista nähdä ilman erillistä pyyntöä. Jos haluat tietää, mitä henkilötietojasi on käsitelty, tai muuttaa tai poistaa tietoja, ota yhteyttä osoitteeseen youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Head of Unit

Internal Market and Services Directorate General

Unit R.4 – Single Market Service Centre

European Commission

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgium

Sähköposti: youreuropeadvice@ec.europa.eu

Oheiseen sähköpostiosoitteeseen ei pidä lähettää Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelulle tarkoitettuja tiedusteluja.