Sti

Privacy Statement

1. Hvad er Dit Europa – Råd og vink?

Dit Europa – Råd og vink er en EU-tjeneste, der drives af European Citizens Action Service (ECAS), som har indgået en kontrakt med Europa-Kommissionen. ECAS har ansat jurister, der rådgiver og vejleder borgerne om deres rettigheder ifølge EU-retten. Efter behov bliver borgerne henvist til den myndighed eller instans (lokalt, nationalt eller på EU-plan), der kan løse problemet. Dit Europa – Råd og vink bruger en it-applikation og en database til at registrere henvendelser.

 

Dit Europa – Råd og vink arbejder sammen med SOLVIT og Europe Direct-kontaktcentret (EDCC) for at give brugerne en sammenhængende service. En forespørgsel, herunder personoplysninger, kan blive sendt videre fra Dit Europa – Råd og vink til SOLVIT eller EDCC, når man skønner, at de kan give en bedre service.

 

2. Hvilken lovgivning regulerer Dit Europa – Råd og vinks databeskyttelse?

 

3. Hvilke oplysninger behandler vi, når du henvender dig til Dit Europa – Råd og vink?

Dit fulde navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, nationalitet, oprindelsesland, foretrukket sprog og andre personoplysninger, du har meddelt.

 

4. Hvem har adgang til mine oplysninger, og hvad kan de bruge dem til?

 1. De juridiske eksperter og særligt udpeget personale, der arbejder for Kommissionens underleverandør, European Citizens Action Service (ECAS) – men kun, hvad der er nødvendigt for at besvare spørgsmålet.
 2. Ansatte i Europa-Kommissionen, for at:
  • kontrollere kvaliteten af de juridiske eksperters svar
  • udarbejde rapporter og statistikker
  • løse tekniske problemer, der berører Dit Europa – Råd og vink-applikationen.
 3. Andre EU-hjælpetjenester – hvis Dit Europa – Råd og vink sender din sag og dine oplysninger videre (kun med dit samtykke) til en anden bedre egnet tjeneste (SOLVIT eller Europe Directs kontaktcenter).
 4. Det SOLVIT-center, der modtager din forespørgsel for at vurdere dit problem nærmere og give dig en løsning, hvis du har indvilliget i at få din forespørgsel overført til SOLVIT.
 5. Europe Direct-kontaktcentret (EDCC), hvis du har indvilliget i at få din forespørgsel overført til Europe Direct.

 

5. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Dine personoplysninger slettes 3 år efter, din forespørgsel er blevet besvaret.

 

6. Kan jeg modsætte mig adgang til mine oplysninger?

For at kunne løse dit problem har SOLVIT i de fleste tilfælde brug for bestemte oplysninger om din sag, herunder personoplysninger såsom kontaktoplysninger.

 

7. Sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang

Der gives kun adgang til personoplysninger i applikationen til de personer, som er nævnt under "Hvem har adgang til mine oplysninger, og hvad kan de bruge dem til?".

 

Ekstern kommunikation med databasen er også beskyttet med https, en særlig sikker internetprotokol.

 

Der er forskellige niveauer for adgang til Dit Europa – Råd og vink, som hver er sikret med et unikt og personligt brugernavn og et password.

 

8. Har du selv adgang til dine personoplysninger?

Du får ikke direkte adgang til dine oplysninger i Dit Europa – Råd og vink-applikationen. Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi behandler eller har behandlet, eller hvis du ønsker at ændre eller slette disse oplysninger, er du velkommen til at kontakte youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Kontakt den registeransvarlige

Kontorchefen

Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser

Unit R.4 – Single Market Service Centre

Europa-Kommissionen

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgien

E-mail: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Bemærk, at denne e-mailadresse ikke kan bruges til at indgive forespørgsler.